Trall - en sang- og musikkopplevelsesapp for alle

TRALL er et digitalt musikkverktøy som gjør Norges mangfoldige sangskatt tilgjengelig på en ny måte.

Trall er et utviklingsprosjekt ved barnehagelærerutdanningen med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Målgruppene for Trall er barn og ansatte i barnehager og skoler, studenter, familier og andre som jobber med barn og unge. 

Første versjon Trall inneholder nærmere 150 nyinnspilte sanger. I Trall finnes gamle og nye sanger - barnesanger og sanger som bygger bro mellom generasjoner, språk, kulturer, minoriteter og tradisjoner. 

Som musikkverktøy vil Trall tilby sangstøttende arrangementer, sangbibliotek, avspiller, noter, tekst og besifring i tillegg til muligheter for kreativ bruk.

Som opplevelsesplattform tilbyr Trall musikk av høy kunstnerisk kvalitet med stor variasjon i type sanger, besetning, sjangre, stemmer, klanger, tonespråk og instrumentering som innbyr til å skape selv. 

Trall skal: 

Trall bevarer og fornyer sangskatten

Tralls redaksjon gjør et grundig arbeid med å velge ut sanger, som arrangeres og spilles inn med fremragende musikere fra hele Norge i samarbeid med NRK. Blant andre Moddi, Kringkastingsorkesteret, Solistkoret, Knut Reiersrud, Frida Ånnevik, Ila Auto, Javid Afsari Rad, Lyriaka, Wenche Losnegård, Kari Svendsen, Åsmund Nordstoga og Ella Marie Hætta Isaksen har spilt inn musikk med TRALL.

Resultatet er sanger som spilles inn med en variasjon av uttrykk, besetninger, stemmer, sjangre og kompleksitet. Alle sangene er spilt inn på en måte som gjør det enkelt å synge med. Noter, besifring og tekst vil være enkelt tilgjengelig.

Trall skal gi barn og voksne mulighet til å være utforskende og medskapende. Trall har karaokefunksjon, slik at man kan synge med på sangene selv. 

Samarbeidsprosjekt ved OsloMet

Trall er et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU) ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier og Institutt for Informasjonsteknologi (IT) ved Fakultet for teknologi, kunst og design, med støtte fra OsloMet sentralt. 

Arbeidet er tverrfaglig, og kombinerer musikk, pedagogikk og teknologi. Vi har et sterkt fokus på brukermedvirkning. Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU) er prosjekteier, og arbeidet ledes av en prosjektleder og en redaksjon med medlemmer fra musikkseksjonen fra BLU.

I tillegg til midlene fra Sparebankstiftelsen DNB, har prosjektet mottatt finansiering fra Kulturrådet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Fure-stiftelsen.

Prosjektleder

  Laster inn ...

  TRALL-redaksjonen

   Laster inn ...

   Bakgrunnen for Trall

   Forskning gjort av Liv Anna Hagen og Siri Haukenes fra musikkmiljøet ved barnehagelærerutdanningen viser at sangrepertoaret i barnehagene viser lite fornying og musikalsk mangfold, og at de fleste sangene som er brukt er fra før 1960. Erfaring fra undervisning både på barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanningene viser at mange voksne er musikalsk usikre. 

   Kunstfagene vies stadig mindre plass i barnehage og skole. Samtidig er sangbok og CD i ferd med å forsvinne, mens internett og strømmetjenester er lett tilgjengelig. Dette gjør at det ofte ikke lenger er et redaksjonelt utvalg av sanger som synges i barnehager og skoler. Både utvalg og format blir lett styrt av et kommersielt marked og dominert av populærkulturen. 

   Sangens betydning i samfunnet og for hvert enkelt menneske er grundig dokumentert. Dette er bakgrunnen for at musikkmiljøet ved barnehagelærerutdanningen så behovet for å utvikle et lett tilgjengelig digitalt verktøy som kan inspirere til å synge mer, og til å bli kjent med Norges mangfoldige sangskatt.

   Les mer om forskningen til Liv Anna Hagen og Siri Haukenes ved å besøke deres personsider:

    Laster inn ...
    Gruppebilde av teamet bak Trall-appen hvor de er samlet på campus og smiler mot kamera.
    250 artister bidrar med unike innspillinger i ny sangapp

    Da forskere ved OsloMet oppdaget at vår felles sangkultur holdt på å bli glemt, ble løsningen å utvikle Trall - en nyskapende digital sangbok-app.

    Jo Asgeir Lie spiller trekkspill og Berit Opheim synger i et musikkstudio
    Mange musikere bidrar til Trall

    Innspillingen av barnesanger til appen Trall er halvveis, og flere kjente artister vil gjerne bidra med musikk og sang.

    Les mer

    Les mer om Trall (trallapp.no)