English version

Profesjonsvitenskap, yrkeskunnskap og utdanningsforskning

Temaområdet rommer forskning om profesjons- og yrkesutdanninger, deres utvikling og kunnskapsformer, samt utdanningenes samspill med praksis.

Forskning på egne utdanninger og utvikling av tverrfaglige tilnærminger i samspillet mellom utdanning, yrkesliv og praksisfelt står sentralt, herunder kvalitet i utviklingsarbeidet. Internasjonalt samarbeid innen profesjonalisering og læring i arbeidslivet faller videre inn under temaområdet. Forskningen adresserer endringsarbeid og organisasjonsutvikling for lærere og ledere i barnehage, skole og opplæringsbedrifter, samt deres samhandling med medarbeidere og lederes handlingsrom.

Fakultetets forskning tematiserer utdanningenes samfunnsmandat samt internasjonale, historiske og sosiale perspektiver på utdanning. I et makroperspektiv undersøkes organisasjon, ledelse og profesjonalisering som del av det politiske og administrative systemet. Forskning på læring i arbeidsliv omhandler læreprosesser med en praksis- og profesjonsorientering. Her tematiseres kunnskaps- og kompetanseutvikling innen praksis- og erfaringslæring, yrkespedagogikk, voksnes læring,
organisasjonslæring og samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv.

Viktige forskningstemaer for området er:

Tematiske forskningsområder ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Profesjonsvitenskap, yrkeskunnskap og utdanningsforskning er et av de tematiske forskningsområdene ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Se oversikt over alle tematiske områder ved fakultetet.