Om Kompetansesenter for yrkesfag

Vi bidrar til utvikling av praksis- og forskningsbasert kunnskap om hvordan utfordringer i fag- og yrkesopplæringen og læring i arbeidslivet kan møtes.

Det er et stort behov for yrkesfaglig kompetanse i arbeidslivet. Kompetansesenteret for yrkesfag bidrar til utvikling av praksis- og forskningsbasert kunnskap om hvordan utfordringer i fag- og yrkesopplæringen og læring i arbeidslivet kan møtes.

Kompetansesenteret skal:

Tverrfaglig kompetanse gir ulike perspektiver

Tverrfaglig/flerfaglig kompetanse gir ulike perspektiver på yrkesutøvelse og yrkesopplæring. Fagekspertise fra hele instituttet involveres i virksomheten ved kompetansesenteret etter behov.

Vår styrke omhandler blant annet kompetanseutvikling og forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til:

 • Våre målgrupper

  Skole

  • Videregående skole (yrkesfaglærere og fellesfaglærere)
  • Fagskoler
  • Voksenopplæring
  • Grunnskole
  • Karriereveiledere

  Arbeidsliv

  • Ledere og ansatte i bedrifter/virksomheter
  • Instruktører og faglige ledere (m.fl.)
  • Opplæringskontor
  • Parter i arbeidslivet

  Myndigheter

  • Utdanningsdirektoratet
  • Kompetanse Norge
  • Fylkeskommuner/skoleeiere

  Forskning og høyere utdanning

  • Forskningsinstitutter
  • UH-sektor
  • Internasjonal forskning