Videreutdanning for yrkesfaglærere

Som lærer skal du bidra til å sikre høy kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Våre etter- og videreutdanninger gir deg kompetansen du trenger.

Få oppdatert og forskningsbasert kompetanse

Videreutdanning for yrkesfaglærere skal bidra til å styrke elevenes læring og ruste dem for livslang læring, arbeidsliv og aktiv samfunnsdeltakelse. Tilbudene er organisert slik at du kan kombinere studier med jobb, bygge nettverk og bidra til kollektiv læring på din arbeidsplass. 

For nyutdannede kan overgangen fra utdanning til yrke kan være krevende, og det å ha en veileder den første tiden kan være til stor hjelp. Skoleeiere er ansvarlige for at nyutdannede lærere får den veiledningen og oppfølgingen de trenger. 

Et partnerskap mellom din skole og OsloMet om tilskuddsordningene bidrar til økt kompetanse og bedre kvalitet på arbeidsplassen. Behovene på din skole danner grunnlaget for kompetanseutviklingen dere trenger.

Kontakt oss

Kontakt meg om videreutdanning for yrkesfaglærere (Yrkesfaglærerløftet), kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis: 

Laster inn ...

Kontakt meg om videreutdanning for lærere (Kompetanse for kvalitet), tilskuddsordning for yrkesfaglærere og veiledning av nyutdannede lærere: 

Laster inn ...

Kontakt meg om kurs, foredrag og konferanseinnlegg:

Laster inn ...

Aktuelt

Bilde av helsearbeider som simulerer å legge inn venflon
Hilde-Cathrine innfører simulering blant helsefag-elever på videregående skole

Gjennom videreutdanningen Anvendelse av ny teknologi i yrkesfagene jobber Hilde-Cathrine Rønning med simuleringsteknologi i utdanningen av helsefagarbeidere. Studieåret bruker hun til å lage relevante undervisningsopplegg som elevene vil ha nytte av i framtiden.

Bilde av Tatjana Bru Blixen
Norskopplæring åpner for samfunnsdeltakelse

Norsklærere er viktige bidragsytere for å sette mennesker i stand til å delta i samfunns-, arbeids- og utdanningslivet.