Videreutdanning for lærere - ledige studieplasser høsten 2023

Ledige studieplasser på videreutdanningstilbud for lærere uten stipend- eller vikarordning fra Utdanningsdirektoratet. Du kan søke fra 5. juni kl. 09.00

Videreutdanning for lærere gjennom strategiene Kompetanse for kvalitet og Yrkesfaglærerløftet skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen, styrke elevenes læring og ruste dem for livslang læring, fremtidig arbeidsliv og aktiv deltakelse i samfunnet. Videreutdanningene er organisert slik at du kan kombinere studier med jobb, bygge nettverk og bidra til kollektiv læring på din arbeidsplass.

Ledige studieplasser uten stipend- og vikarordning

Restplassene er uten stipend- eller vikarordning fra Utdanningsdirektoratet. 

Slik søker du på kompetanse for kvalitet studier

Vi tar opp studenter etter førstemann til mølla prinsippet. Du kan søke fra 5. juni kl. 09.00

Åpne lenken til Søknadsweb (fsweb.no).

  • logg på via ID-porten
  • velg "Ny søknad"
  • velg "Kompetanse for kvalitet (KFK) - videreutdanning for lærere gjennom Udir"
  • velg ditt studium i rullegardinlisten 
  • lagre søknaden din
  • last opp dokumentasjon på utdanning i Søknadswebs hovedside under "Mine dokumenter". Søkere utenom ordningen må dokumentere tilsetting som lærer eller kontakt med en skole, der det er mulig å delta i aktuell undervisning. Søkere til Veilederutdanning i skole 1.-13. trinn må i tillegg laste opp tjenestebevis på minimum 2 års yrkespraksis.

Skal du søke på anvendelse av ny teknologi i yrkesfag (yrkesfaglærerløftet)?

Vi tar opp studenter etter førstemann til mølla prinsippet fram til 15. august. 
Gå inn på studiets nettside og følg instruksene derfra. 

Ledige studieplasser høsten 2023