Spesialpedagogikk 2 for 8.-13. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Videreutdanning

Ønsker du å utvikle og forbedre skolens spesialpedagogiske praksis? Videreutdanningen tar utgangspunkt i studentenes erfaringer fra et mangfoldig klasserom. Målet er at elever med særskilte behov og spesialundervisning får opplæring av høy kvalitet og et inkluderende læringsmiljø. Vi har ledige studieplasser uten stipend- eller vikarordning fra Utdanningsdirektoratet. Du kan søke fra 5. juni kl. 09

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Intervju med fagansvarlig

To smilende kvinner i tidlig førtiårene sitter ved et bord i en klasseromssituasjon.
Praksisnær videreutdanning i spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk 2 er en praksisnær videreutdanning for lærere som gir kompetanse i arbeid med psykososiale vansker.