Spesialpedagogikk 2

Videreutdanning

Spesialpedagogikk 2 er en videreutdanning som gir kompetanse i arbeid med psykososiale vansker, kartleggings- og utredningsarbeid, rådgivning, og tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Fullført og bestått Spesialpedagogikk 1, 30 studiepoeng (sp) eller tilsvarende videreutdanning i spesialpedagogikk på 30 sp.

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her  

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra Spesialpedagogikk 1.

  Poenggrense ved siste opptak

  3,0

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen? 

  •    1. mars: Tidlig opptak  

  •    20. april: Ordinær søknadsfrist. 
      

  Når får du svar på søknaden? 

  •    1. mai: Tidlig opptak 

  •    10. juli: Hovedopptak 


  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere. 

  Søk med studiekode

  215 5238

 • Hva lærer du?

  Spesialpedagogikk 2 er et erfaringsbasert studium på masternivå. Det bygger videre på emnet Spesialpedagogikk 1 (eller tilsvarende spesialpedagogiske fag) gir videre fordypning innenfor det psykososiale vanskeområdet og rådgivning.

  Studiet er delt i to emner som fokuserer på henholdsvis psykososiale vansker i individ- og systemperspektiv, og rådgivning og samarbeid. Felles for begge emnene er vektleggingen av miljøets påvirkning på individet, og hvordan fagpersoner kan forstå og møte ulike atferdsuttrykk.

  Studiet inneholder:

  • Fordypning i ulike psykososiale vansker og ulike former for tiltak.
  • Helhetlig kartlegging og ulike kartleggingsmetoder.
  • Rådgivningsteorier og rådgivningsferdigheter.
  • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.

  Studiet har et helhetsperspektiv på barn og ungdom i dagens samfunn. Dette innbefatter tema som livsmestring, forebygging av psykiske helseplager og tilrettelegging for gjennomføring av utdanningsløpet. 

  Målgruppe

  Fagpersoner med høyere utdanning som arbeider med opplæring av eller med tilrettelegging for barn, unge eller voksne med særskilte behov.

  Studieside for Spesialpedagogikk 2

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Spesialpedagogikk 2 er samlingsbasert og går over to semester. Du finner samlingsdatoer og timeplan for studiet på student.oslomet.no.

  Studietilbudet er samlingsbasert med fem samlinger i høstsemesteret og fem samlinger i vårsemesteret. Hver samling går over to dager, og det forutsettes at du arbeider selvstendig med studiene mellom samlingene, blant annet gjennom refleksjonsoppgaver og aktivt arbeid med pensumlitteratur.

  Arbeidsformer kan for eksempel være:

  • Forelesning
  • Arbeid i læringsgrupper
  • Gi og motta veiledning ved egentrening individuelt og i grupper
  • Skriftlige oppgaver
  • Arbeid med kasusoppgaver
  • Studentfremlegg

  Arbeidskrav 

  Arbeidskrav skal bidra til å sikre at studentene er aktive og medansvarlige for studieprogresjon. Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. 

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  2. semester
 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no).

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

Har du noen spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.  

Du kan også nå oss ved å ringe fakultetets infosenter:
67 23 77 77 (10.00-11.30 og 12.00-14.00).