Spesialpedagogikk 1

Videreutdanning

Studiet gir deg grunnlag for å legge til rette for en likeverdig opplæring for elever og lærlinger med særskilte behov. Du utvikler innsikt i spesialpedagogisk arbeid i praksisfeltet og skal selv prøve ut ny kunnskap og nye erfaringer i egen eller andres praksis.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du ha en av disse:

  • lærerutdanning
  • bachelorgrad innen pedagogikk, psykologi, eller helse- og sosialfag, og minimum ett års relevant yrkespraksis som er arbeid med barn/elever/pasienter/brukere med spesielle behov

  Hvis du har lærerutdanning fra utlandet, må du ha godkjenning som lærer fra HK-dir (tidligere fra Utdanningsdirektoratet eller NOKUT).

  Søkere rangeres etter karakterpoeng fra bachelorgraden/utdanningen.

  Du får 2 tilleggspoeng hvis du har yrkesdidaktisk bakgrunn. Med yrkesdidaktisk bakgrunn menes yrkesfaglærerutdanning, inkludert søkere med fullført praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) med yrkesdidaktikk. 

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak var poenggrensen 3,07.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 5237.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: tidlig opptak

  Mer om å søke på videreutdanninger.

 • Hva lærer du?

  Studiet gir deg grunnleggende kompetanse i arbeidet med tilrettelegging av opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov.

  Som student i spesialpedagogikk vil du utvikle din forståelse av lærevansker, og du vil øke din bevissthet rundt samspillet mellom individuelle utfordringer og miljøfaktorer som påvirker læring. Du vil styrke din handlingskompetanse i forebyggende og tiltaksorientert spesialpedagogisk arbeid. Samtidig vil du utvikle evne til kritisk tenkning og vurdering av egen praksis.

  Litt om innholdet i emnene

  Kartlegging, analyse og individuelle opplæringsplaner (emne SP16100):

  • rammefaktorer i spesialpedagogisk arbeid
  • lærevansker
  • kartleggingsmetoder
  • individuelle opplæringsplaner

  Spesialpedagogiske tiltak og arbeidsmåter (emne SP16200):

  • spesialpedagogiske arbeidsmåter
  • samarbeid

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Spesialpedagogikk 1 er samlingsbasert og går over to semester. Samlingsdager og timeplan vil du finne på student.oslomet.no

  Undervisningen er variert og har en praktisk tilnærming. Vi bruker ulike arbeids- og undervisningsformer:

  • undervisning med interne og eksterne forelesere
  • gruppearbeid, læringsseminar/fremlegg og faglige dialoger
  • prosjektarbeid
  • refleksjon og erfaringsutveksling
  • utprøvinger i praksis og rapportskriving
  • individuelt studiearbeid og litteraturstudier
  • veiledning
  • digital undervisning med "the flipped classroom"

  Spesialpedagogikk 1 er et praksisorientert studium. Du skal utvikle innsikt i spesialpedagogisk arbeid i praksisfeltet og selv prøve ut ny kunnskap og nye erfaringer i egen eller andres praksis.

  Arbeidskrav 

  Arbeidskravene skal bidra i din spesialpedagogiske kompetanseutvikling, og gi grunnlag for å knytte sammen teori og praksis. Arbeidskravene i studiet forutsetter tilbakemeldinger og vurderinger både fra faglærer og medstudenter.

  Arbeidskravene skal være godkjent før du kan gå opp til eksamen.

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

 • Master i spesialpedagogikk?

  Er du lærer og ønsker å spesialisere deg og jobbe med endringsarbeid, veiledning og rådgivning, og pedagogisk systemarbeid i skolen?

  Masterutdanning i skolerettet utdanningsvitenskap har en fagfordypning i spesialpedagogikk. 

  Her får du også kompetanse i kartlegging, vurdering og diagnostisering av læringsbarriere og i masteroppgaven har du mulighet til å fordype deg i et selvvalgt område.

  Du finner mer informasjon om tilbudet på nettsiden til masterutdanning i skolerettet utdanningsvitenskap.

 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no).

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

Har du noen spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.  

Du kan også nå oss ved å ringe fakultetets infosenter:
67 23 77 77 (10.00-11.30 og 12.00-14.00).