Spesialpedagogikk 1 for 8.-13. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Videreutdanning

For å lykkes med inkluderende praksiser i en mangfoldig elevgruppe trenger lærere kompetanse på tilrettelegging, tilpasning og elevmedvirkning. Lær hvordan du gjennom videreutdanning i spesialpedagogikk kan bidra til likeverdige praksiser, for alle elever på tvers av individuelle forskjeller.

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...