Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag (Yrkesfaglærerløftet)

Videreutdanning

Studiet er rettet mot yrkesfaglærere og tar utgangspunkt i faglig oppdatering i bruken av ny teknologi. Studiet omhandler hvordan nye og endrede arbeidsoppgaver og metoder i yrkene kan gjøres om til relevante læringsoppgaver for elevene.

 • Opptakskrav og poeng

  Søknadsfrist

  Rogaland fylkeskommune rekrutterer deltakere.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse, og tilsetting som yrkesfaglærer i videregående skole. Se emneplanen for nærmere beskrivelse ved realkompetansevurdering.

   

 • Hva lærer du?

  Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

  • Kartlegge og analysere bruken av ny teknologi i arbeidsoppgaver.
  • Anvendelse av ny teknologi i læringsoppgaver.

  Tilbud 2018/19 - Yrkesfaglærerløftet

  For studieåret 2018/19 tilbys emne ATEKO6100.

  Elever i videregående skole vil møte teknologiske utfordringer i større og større grad, og undervisningen må tilrettelegges med gode didaktiske undervisningsopplegg for å møte dette behovet. Gjennom studiet vil du lære å utvikle din teknologiforståelse, slik at du kan lage gode og relevante undervisningsopplegg som elevene vil ha nytte av i framtiden.

  • Hvordan skape relevans mellom ditt yrkesfag og teknologien som benyttes i dag?
  • Hvordan skape gode didaktiske tilnærminger til teknologibruk og digital kompetanse i en yrkesfaglig kontekst?

  Studiet er basert på at studentene skal utvikle egen teknologiforståelse i samarbeid med virksomheter/bedrifter.

  Alle yrker har i dag utstrakt bruk av avansert teknologi. For at elevene i videregående skole skal være forberedt i møte med disse utfordringene vil det være viktig med gode undervisningsopplegg som inkluderer teknologi innenfor alle utdanningsprogram. Det være seg innen helsesektoren med robotisering og avansert teknologi eller i mer tradisjonelle håndverksfag.

 • Organisering

  For hvert emne legges det opp til tre samlinger á to dager, to nettsamlinger og tre-fem dager hospitering i institusjoner/virksomheter/bedrifter.

  Samlingsdager emne ATEKO6100, i Rogaland:

  • 11.-12. september
  • 12.-13. november
  • 10.-11. desember
 • Kostnader

  Semesteravgift : 600 kroner (student.oslomet.no).

 • Semesteroversikt og emneplan

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

   

Faglig kontaktperson

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema