Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag (Yrkesfaglærerløftet)

Videreutdanning

Studiet er rettet mot yrkesfaglærere og tar utgangspunkt i faglig oppdatering i bruken av ny teknologi. Studiet omhandler hvordan nye og endrede arbeidsoppgaver og metoder i yrkene kan gjøres om til relevante læringsoppgaver for elevene. Studiet er en del av Utdanningsdirektoratets tilbud innen Yrkesfaglærerløftet.

 • Søknadsfrist og opptakskrav

  Søknadsfrist

  Søknadsfrist til Utdanningsdirektoratet er 1. mars. Søk via Utdanningsdirektoratets nettsider. For studieåret 2019/2020 er studiet  forbeholdt søkere fra Rogaland fylkeskommune.

  Etter søknadsbehandling hos direktoratet må deltakerne søke opptak ved OsloMet. Denne søknadsfristen oppgis senere.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse og tilsetting som yrkesfaglærer i videregående opplæring. Se programplanen for nærmere beskrivelse.

 • Hva lærer du?

  Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

  • Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag: Kartlegging, analyse og utprøving.
  • Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag: Planlegging og gjennomføring.
  Om studiet

  Elever i videregående skole vil møte teknologiske utfordringer i større og større grad, og undervisningen må tilrettelegges med gode didaktiske undervisningsopplegg for å møte dette behovet. Gjennom studiet vil du lære å utvikle din teknologiforståelse, slik at du kan lage gode og relevante undervisningsopplegg som elevene vil ha nytte av i framtiden.

  • Hvordan skape relevans mellom ditt yrkesfag og teknologien som benyttes i dag?
  • Hvordan skape gode didaktiske tilnærminger til teknologibruk og digital kompetanse i en yrkesfaglig kontekst?

  Studiet er basert på at studentene skal utvikle egen teknologiforståelse i samarbeid med virksomheter/bedrifter.

  Alle yrker har i dag utstrakt bruk av avansert teknologi. For at elevene i videregående skole skal være forberedt i møte med disse utfordringene vil det være viktig med gode undervisningsopplegg som inkluderer teknologi innenfor alle utdanningsprogram. Det være seg innen helsesektoren med robotisering og avansert teknologi eller i mer tradisjonelle håndverksfag.

  Studieside for Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag (Yrkesfaglærerløftet)

  Besøk studentportalen for mer informasjon om å studere ved OsloMet (student.oslomet.no).

   

 • Organisering

  Tilbud studieåret 2019-2020

  Høst 2019: Rogaland fylkeskommune, emne ATEKO6100.

  Samlingsdagene finner du på student.oslomet.no.

 • Kostnader

  Semesteravgift til Studentsamskipnaden, for tiden 600 kroner.

  Les mer om semesteravgift (student.oslomet.no).

 • Semesteroversikt og emneplan

  Valgfritt emne Løper over flere semestre