Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag (Yrkesfaglærerløftet)

Videreutdanning

Med utgangspunkt i analyse av læreplanene for studentenes egne programområder skal studentene utvikle og tilrettelegge for gode undervisningsopplegg hvor ny teknologi i relevante fagområder og yrker er sentrale begreper. Studiet er en del av Utdanningsdirektoratets tilbud innen Yrkesfaglærerløftet. Det er ledige plasser på studiet, se nærmere informasjon under søknadsfrist og opptakskrav.

 • Søknadsfrist og opptakskrav

  Studiet er en del av yrkesfaglærerløftet 2022/23. I tillegg til yrkesfaglærere, har OsloMet nå anledning til å ta opp instruktører og faglige ledere i bedrift, avdelingsledere for yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående skole og fellesfaglærere som underviser på yrkesfaglige utdanningsprogram. Disse omfattes ikke av vikar- og stipendordning, og skal søke opptak direkte til OsloMet. 

  Søknadsfrist

  Søknadsfrist til Utdanningsdirektoratet er 1. mars. Søk via Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no). Etter søknadsbehandling hos direktoratet må deltakerne søke opptak ved OsloMet. Denne søknadsfristen oppgis senere.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse og tilsetting som yrkesfaglærer i videregående opplæring. 

  Studiet er en del av yrkesfaglærerløftet og hovedmålgruppen er yrkesfaglærere som underviser i programfag på yrkesfaglige utdanningsprogram. Dersom det er ledige studieplasser, vil OsloMet ha mulighet for å ta opp instruktører, faglige ledere i bedrift, avdelingsledere på yrkesfaglige utdanningsprogram og fellesfaglærere som underviser på disse utdanningsprogrammene. Informasjon om dette gis i mai/juni. Disse deltakerne er imidlertid utenfor den statlige vikar- og stipendordningen og skal søke opptak direkte til OsloMet.

  Ofte stilte spørsmål om Yrkesfaglærerløftet

 • Hva lærer du?

  Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

  • Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag: Kartlegging, analyse og utprøving.
  • Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag: Planlegging og gjennomføring.

  Om studiet

  Elever i videregående skole vil møte teknologiske utfordringer i større og større grad, og undervisningen må tilrettelegges med gode didaktiske undervisningsopplegg for å møte dette behovet. Gjennom studiet vil du lære å utvikle din teknologiforståelse, slik at du kan lage gode og relevante undervisningsopplegg som elevene vil ha nytte av i framtiden.

  • Hvordan skape relevans mellom ditt yrkesfag og teknologien som benyttes i dag?
  • Hvordan skape gode didaktiske tilnærminger til teknologibruk og digital kompetanse i en yrkesfaglig kontekst?

  Studiet er basert på at studentene skal utvikle egen teknologiforståelse i samarbeid med virksomheter/bedrifter.

  Alle yrker har i dag utstrakt bruk av avansert teknologi. For at elevene i videregående skole skal være forberedt i møte med disse utfordringene vil det være viktig med gode undervisningsopplegg som inkluderer teknologi innenfor alle utdanningsprogram. Det være seg innen helsesektoren med robotisering og avansert teknologi eller i mer tradisjonelle håndverksfag.

  Studieside for Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag (Yrkesfaglærerløftet)

  Besøk studentportalen for mer informasjon om å studere ved OsloMet (student.oslomet.no).
  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Undervisning

  Studiet er et asynkront nettbasert tilbud, uten fellessamlinger. Det forventes at deltakerne følger den oppsatte progresjonen, deltar i nettbasert samhandling, gjennomfører hospitering (3-5 dager pr emne) i relevante virksomheter og arbeidskrav knyttet til studiet. Studentene arbeider både individuelt og i grupper med fagstoff og utvikling av undervisningsopplegg.  I forbindelse med arbeidskravene skal studentene dele erfaringer, oppdagelser og refleksjoner med hverandre og kollegaer.

  Du finner oppstartsdato for studiet på studentportalen (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre
 • Om Yrkesfaglærerløftet

  Norge har en lang og stolt fagarbeidertradisjon som vi skal ta vare på. Gode fagarbeidere forutsetter en god utdanning og mange nok dyktige yrkesfaglærere. Faglig sterke yrkesfaglærere kan utgjøre en stor forskjell. De bidrar til en fag- og yrkesopplæring av høy kvalitet som er tilpasset arbeidslivets behov. Strategien «Yrkesfaglærerløftet – for fremtidens fagarbeidere» skal blant annet bidra til:

  • økt rekruttering og kvalifisering av yrkesfaglærere
  • god kvalitet og relevans i yrkesfaglærerutdanningene
  • gode muligheter for kompetanseutvikling

  "Yrkesfaglærerne har en sentral rolle i regjeringens yrkesfagløft. Faglig sterke, engasjerte og dedikerte yrkesfaglærere er et viktig bidrag for å sikre at vi har de  fagarbeiderne vi trenger for å bygge fremtidens Norge" Yrkesfaglærerløftet – for fremtidens fagarbeidere (regjeringen.no).

  Finansiering av studiene

  Skoleeier kan motta midler til stipend- eller vikarordning for ansatte som deltar på videreutdanningstilbud igangsatt av Utdanningsdirektoratet. Les mer om finansiering og hvordan midlene kan brukes på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no).

 • Kostnader

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlige

Laster inn ...