Karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning

Videreutdanning

Dette studiet vil gi deg verktøyene du trenger for å hjelpe unge og voksne med å finne utdanning og karriereveier som passer deres interesser og personlige egenskaper. I tillegg får du kunnskap og ferdigheter til å støtte elever gjennom stressende og utfordrende livssituasjoner.

 • Studiestart

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrister

  1. juni: 
  KARO6100 - Karriereveiledning og karrierelæring: Grunnlag og prinsipper
  KARO6300 - Sosialpedagogisk rådgivning: Grunnlag og prinsipper

  15. desember: 
  KARO6200 - Karriereveiledning og karrierelæring: System- og samfunnsperspektiv
  KARO6350 - Sosialpedagogisk rådgivning: System- og samfunnsperspektiv
   

  Opptakskrav

  For å søke dette studiet må du ha generell studiekompetanse (samordnaopptak.no) eller oppfylle kravene til realkompetanse.

  Søkere som tas opp på grunnlag av realkompetanse må være 25 år eller eldre i opptaksåret og kan ikke ha generell studiekompetanse. Slike søkere må i tillegg dokumentere ett av følgende:

  • Fagbrev eller tilsvarende, og minimum to års relevant (fulltids) yrkespraksis
  • Minimum fem års relevant yrkespraksis og tilstrekkelige ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk) til å kunne gjennomføre studiet. Inntil to av de fem årene kan erstattes av relevant ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller liknende. Faget norsk (eller annet nordisk språk) skal bestå av minimum 112 årstimer fra videregående opplæring eller tilsvarende, bestått med karakteren 2 eller bedre. Alternativt kan kravet til norsk dokumenteres med en attest fra arbeidsgiver som beskriver hvordan søkeren på en tilfredsstillende måte har brukt norsk skriftlig og muntlig (eller annet nordisk språk) som en vesentlig del av sitt arbeid. Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere at de oppfyller krav til norsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse, i henhold til krav i forskrift om opptak til høyere utdanning. 

  Relevant deltidsarbeid av ulikt omfang og lengde kan regnes om til heltid, etter gjeldende regelverk.
   


   

 • Slik søker du

  Åpne lenken til Søknadsweb.

  1. Logg inn via ID-porten
  2. Velg "Ny søknad"
  3. Velg "Videreutdanning og oppdragsstudier"
  4. Velg "Oppdragsstudier Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier"
  5. Velg ditt emne i rullegardinlisten 
  6. Lagre søknaden din

  Last opp dokumentasjon på utdanning eller realkompetanse i Søknadswebs hovedside under "Mine dokumenter".

 • Hva lærer du?

  Studiet består av to fagområder:

  • Karriereveiledning, 30 studiepoeng, og 
  • Sosialpedagogisk rådgivning, 30 studiepoeng.

  Hvert fagområde er delt i to emner på 15 studiepoeng hver. Hele studiet gir til sammen 60 studiepoeng.

  KARO 6100: Karriereveiledning og karrierelæring - Grunnlag og prinsipper 
  Studiet i karriereveiledning gir deg kunnskaper og ferdigheter til å gi unge og voksne yrkes- og utdanningsveiledning.

  Målet er at du skal utvikle en profesjonell kompetanse som karriereveileder.  

  Sentrale temaer: 

  • karrierekompetanse og karrierelæring
  • grunnleggende valg-, kommunikasjons- og veiledningsteorier
  • lover og forskrifter
  • etiske retningslinjer
  • veiledningsmetoder, verktøy og hjelpemidler

  Emnet danner grunnlaget for KARO6200 - Karriereveiledning og karrierelæring: System- og samfunnsperspektiv.

  Vi anbefaler deg derfor å ta KARO6100 - Karriereveiledning og karrierelæring: Grunnlag og prinsipper før KARO 6200 - Karriereveiledning og karrierelæring: System- og samfunnsperspektiv.

  KARO 6200: Karriereveiledning og karrierelæring - System- og samfunnsperspektiv

  Studiet gir deg kunnskap om hvordan karriereveiledning og karrierelæring kan tjene som virkemiddel for vekst, og hvordan kunnskapen kan benyttes i møte med samfunnsutfordringer.

  Du lærer også hvordan du gjennom systemforståelse, nettverks- og utviklingsarbeid kan bidra til sosial inkludering innenfor arbeid og utdanning.

  KARO 6300: Sosialpedagogisk rådgivning - Grunnlag og prinsipper 

  Studiet i sosialpedagogisk rådgivning gir deg verktøy til å gi råd til elever i vanskelige og pressede livssituasjoner, og veilede mot økt livsmestring.

  Målet er at du skal utvikle din profesjonelle rådgiverkompetanse. 
  Emnet danner grunnlaget for KARO6350: - Sosialpedagogisk rådgivning - System- og samfunnsperspektiv.

  Vi anbefaler deg derfor å ta KARO6300: Sosialpedagogisk rådgivning - Grunnlag og prinsipper før KARO 6350: Sosialpedagogisk rådgivning - System- og samfunnsperspektiv.

  KARO 6350: Sosialpedagogisk rådgivning - System- og samfunnsperspektiv

  Her vektlegges rådgiverrollen i møte med samfunnsutfordringer. Studiet er sentrert rundt ulike samfunnsforhold som påvirker utsatte og sårbare personers liv.

  Ved å kartlegge personers og organisasjoners utfordringer og muligheter kan du være med å legge føringer for en positiv utvikling. 
   

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Samlinger og undervisning

  Karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning gjennomføres som deltidsstudium, og kan kombineres med jobb. Hvert emne går over ett semester og består av fire to-dagers samlinger.

  Samlingsdager og timeplan 

  Samlingsdager og timeplan finnes på student.oslomet.no. Timeplan blir lagt ut 1. juni for høstsemesteret, og 1. desember for vårsemesteret.

  Undervisning

  Undervisningen er variert og har en praktisk tilnærming. Studiet benytter ulike arbeids- og undervisningsformer, som:

  • forelesninger
  • praktiske øvelser
  • gruppearbeid, framlegg og drøftinger i plenum

  Planlegging, gjennomføring og vurdering av veiledningssituasjoner og refleksjon vil foregå i mindre grupper. Deler av læringsaktivitetene i studiet foregår ved bruk av digitale verktøy.

  Mellom samlingene skal studentene arbeide med oppgaver som knyttes til samlingenes tematiske innhold og studentenes arbeid ved egen eller annen egnet arbeidsplass. 

 • Studiets oppbygging

 • Hva koster det?

  Semesteravgift (student.oslomet.no)

  Studieavgift: kr. 24 500 kroner per emne.

  Denne videreutdanningen er ikke finansiert gjennom offentlige bidrag eller bidrag fra andre kilder, og har derfor studieavgift. Faktura utstedes til deg som er student. Du finner den i Studentweb (fsweb.no). OsloMet kan ikke utstede faktura til noen andre.

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlig for emnene KARO6100 og KARO6200

Laster inn ...

Faglig ansvarlig for emnene KARO6300 og KARO6350

Laster inn ...