Karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning

Videreutdanning

Har du en interesse for karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning? Da kan denne utdannelsen gi deg kompetanse til å veilede unge og voksne i å øke bevisstheten rundt egne ønsker og valg.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrister

  1. juni til emnene:

  • KARO6100
  • KARO6300

  15. desember til emnene:

  • KARO6200
  • KARO6350

  Du bestemmer selv om du vil ta hele studiet eller kun ett av fagområdene/emnene. NB! Vi gjør oppmerksom på at emne 2 bygger på emne 1 på begge fagområdene. Vi anbefaler derfor at du starter med emne 1.

  Opptakskrav

  Opptakskravet er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

  Følgende krav må oppfylles for å være kvalifisert realkompetansesøker:

  1. Søkere må være 25 år eller eldre i opptaksåret og kan ikke ha generell studiekompetanse. Søkere må dokumentere ett av følgende:
  • fagbrev eller tilsvarende, og minimum to års relevant yrkespraksis  
  • minimum fem års relevant yrkespraksis. Inntil to av de fem årene kan erstattes av relevant ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller liknende

  2. Søkere må ha tilstrekkelige ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk) til å kunne gjennomføre studiet.
  Faget norsk (eller annet nordisk språk) skal bestå av minimum 112 årstimer fra videregående opplæring eller tilsvarende, bestått med karakteren 2 eller bedre.

  Du kan også dokumentere dine ferdigheter i norsk med en attest fra arbeidsgiver. Den må beskrive hvordan du på en tilfredsstillende måte har brukt norsk skriftlig og muntlig (eller annet nordisk språk) som en vesentlig del av ditt arbeid.
  Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere at de oppfyller krav til norsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse, i henhold til krav i forskrift om opptak til høyere utdanning (lovdata.no).

  Relevant deltidsarbeid av ulikt omfang og lengde kan regnes om til heltid, etter gjeldende regelverk.

 • Slik søker du

  Åpne lenken til Søknadsweb.

  1. logg på via ID-porten
  2. velg "Ny søknad"
  3. velg "Videreutdanning og oppdragsstudier"
  4. velg "Oppdragsstudier Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier"
  5. velg ditt emne i rullegardinlisten 
  6. lagre søknaden din

  Last opp dokumentasjon på utdanning eller realkompetanse i Søknadswebs hovedside under "Mine dokumenter".

 • Hva lærer du?

  Gjennom studiet får du kunnskaper og ferdigheter til å gi unge og voksne yrkes- og utdanningsveiledning. Gjennom ulike virkemidler, skal du kunne hjelpe dem til å velge utdanning og yrke basert på deres interesser og selvinnsikt. Studiet omhandler også sosialpedagogisk rådgivning til elever i vanskelige og pressede livssituasjoner.

  Studiet er praksisorientert og tar blant annet utgangspunkt i studentenes selvopplevde erfaringer og utfordringer i veilednings- og rådgivningssituasjoner. Deltakerne vil arbeide med studieoppgaver som knytter sammen tematiske innhold og arbeid med egen eller andres arbeidsplass.

  Studiet består av fire emner på 15 studiepoeng hver. Tar du hele studiet gir dette 60 studiepoeng.

  KARO 6100: Karriereveiledning og karrierelæring: Grunnlag og prinsipper

  Emnet hjelper deg å utvikle en profesjonell kompetanse som karriereveileder. 
  Sentrale temaer er: karrierekompetanse og karrierelæring, grunnleggende valg-, kommunikasjons- og veiledningsteorier, lover og forskrifter, etiske retningslinjer, veiledningsmetoder, verktøy (også digitale) og hjelpemidler. 

  Emnet danner grunnlaget for KARO6200, og vi anbefaler derfor å ta KARO6100 før KARO 6200.

  KARO 6200: Karriereveiledning og karrierelæring: System- og samfunnsperspektiv

  Her lærer du om karriereveiledning og karrierelæring i et større perspektiv - som virkemiddel for vekst, og i møte med samfunnsutfordringer. Du lærer også hvordan du gjennom systemforståelse, nettverks- og utviklingsarbeid kan bidra til sosial inkludering innenfor arbeid og utdanning.

  KARO 6300: Sosialpedagogisk rådgiving: Grunnlag og prinsipper

  Emnet hjelper deg å utvikle den profesjonelle rådgiverkompetansen som er nødvendig for å kunne veilede utsatte og sårbare personer til å håndtere utfordringer og mestre livet.  

  KARO 6350: Sosialpedagogisk rådgiving: System- og samfunnsperspektiv

  Emnet vektlegger rådgiverrollen i møte med samfunnsutfordringer og fokuserer på ulike samfunnsforhold som påvirker utsatte og sårbare personers liv. Ved å kartlegge personers og organisasjoners utfordringer og muligheter vil det kunne legges føringer for en positiv utvikling.

  Studieprogresjon

  Anbefalt studieprogresjon er å starte med KARO6100 etterfulgt av KARO6200 eller å starte med KARO6300 etterfulgt av KARO6350. Men du står fritt til å ta emnene i den rekkefølgen du selv ønsker.

  1. Karriereveiledning og karrierelæring: Grunnlag og prinsipper, 15 stp (KARO6100) - starter kun i høstsemesteret.
  2. Karriereveiledning og karrierelæring: System- og samfunnsperspektiv, 15 stp (KARO6200) – starter kun i vårsemesteret.
  3. Sosialpedagogisk rådgiving: Grunnlag og prinsipper, 15 stp (KARO6300) – starter kun i høstsemesteret.
  4. Sosialpedagogisk rådgiving: System- og samfunnsperspektiv, 15 stp (KARO6350) – starter kun i vårsemesteret.

  Studieside for Karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Samlinger og undervisning

  Karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning er på deltid, samlingsbasert og kan kombineres med jobb. Hvert emne går over ett semester og består av fire samlinger á to dager. 

  Samlingsdager og timeplan finnes på student.oslomet.no

  Undervisningen er variert og har en praktisk tilnærming. Studiet benytter ulike arbeids- og undervisningsformer knyttet til læringsarenaer og digitale plattformer:

  • forelesninger
  • praktiske øvelser
  • gruppearbeid, framlegg og drøftinger i plenum

  Planlegging, gjennomføring og vurdering av veiledningssituasjoner og refleksjon over disse vil foregå i mindre grupper. Deler av læringsaktivitetene i studiet foregår ved bruk av digitale verktøy og tilbud om studieturer. 

  Mellom samlingene skal studentene arbeide med oppgaver som knyttes til samlingenes tematiske innhold og studentenes arbeid ved egen eller annen egnet arbeidsplass. 

 • Semesteroversikt, program- og emneplaner

 • Hva koster det?

  Semesteravgift (student.oslomet.no): 600,- per semester.

  Studieavgift: 24 000 kroner per emne.

 • Ofte stilte spørsmål om studiet

  Hvordan kan jeg logge meg på Søknadsweb?

  Du skal logge deg på OsloMets Søknadsweb (fsweb.no). Vi anbefaler at du logger deg på med elektronisk ID (ID-porten). I tilfelle dette ikke går an, kan du bruke «Register ny bruker» under «Pålogging med fødselsnr og PIN».

  Hvor finner jeg informasjon om studiestart?

  Informasjon om studiestart vil bli publisert på nettsidene til studiene så snart det er klart. Se lenke på nettsiden til studietilbudet, evt. kan du søke opp studiet ditt her (student.oslomet.no)

  Hvordan søker jeg studieplass til senere semestre?

  På dette studiet søker du for ett semester om gangen. Studiene for høstsemesteret publiseres på nettsidene i februar/mars. Studiene for vårsemesteret publiseres i oktober/november. 

  Når er søknadsfristen?

  Søknadsfrist for høstsemesteret er rundt medio juni, og for vårsemesteret medio november. Følg med på nettsiden for eksakt dato. 

  Studieavgiften min skal betales av andre (arbeidsgiver, NAV). Kan dere sende fakturaen direkte til dem?

  Nei. Fakturaen opprettes på ditt navn i Studentweb. OsloMet kan ikke sende den til andre. Når andre skal betale studieavgiften din, må du selv gå inn i Studentweb og hente den, og levere den til den som skal betale. Vi anbefaler deg å gjøre dette så snart du har takket ja til studieplassen. Da slipper du stress og forsinkelser ved studiestart.

  Starter alle emnene opp hvert semester?

  Nei. KARO 6100 og KARO6300 starter i høstsemesteret, og KARO6200 og KARO6350 starter i vårsemesteret.

  Hvordan kan jeg kombinere studiet med jobb?

  Studiet er delt opp i emner på 15 eller 30 studiepoeng. 60 studiepoeng tilsvarer ett års studier på fulltid. Studenter som tar dette studiet tar som regel ett, og noen få tar to emner per semester. 
  Studiet har fire samlinger per semester. Hver samling er på to påfølgende dager, fra 09.00-15.00. Disse dagene er det obligatorisk oppmøte.

  Fraværsgrense

  For å få godkjent studiet må du ha minst 80% oppmøte på samlingene.

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlig for emnene KARO6100 og KARO6200

Laster inn ...

Faglig ansvarlig for emnene KARO6300 og KARO6350

Laster inn ...