!
Studiet tilbys våren 2025

Anerkjennelse og vurdering av realkompetanse

Videreutdanning

Studiet skal kvalifisere til arbeid med kartlegging, vurdering, dokumentasjon og verdsetting av voksnes realkompetanse samt veiledning av personer med rett til realkompetansevurdering.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse (samordnaopptak.no) eller tilsvarende realkompetanse. I tillegg kreves minimum 2 års yrkespraksis innen relevante fagområder.

  Poengberegning og rangering 

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her  

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. 

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen? 

  •    15. oktober 

  Når får du svar på søknaden? 

  •    1. november

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere. 

  Søk med studiekode

  215 3524

 • Hva lærer du?

  Videreutdanningen skal kvalifisere til arbeid med kartlegging, vurdering, dokumentasjon og verdsetting av voksnes realkompetanse samt veiledning av personer med rett til realkompetansevurdering. Med realkompetanse menes både formell, uformell og ikke-formell kompetanse som er likeverdig med kompetanse oppnådd gjennom det norske utdanningssystemet.

  Verdsetting av realkompetanse skjer som resultat av en prosess der flere aktører er involvert. Studiet vil derfor vektlegge et tett samarbeid mellom aktørene i realkompetansevurderingsprosessen som studentene er i kontakt med i sin arbeidshverdag.

  Målgruppa for studiet er personer som arbeider med veiledning for og verdsetting av realkompetanse i ulike sammenhenger som grunnskole, fag- og yrkesopplæring, voksenopplæring, fagskole, universitets- og høgskolesektoren, arbeidslivet, karrieresentre og arbeidsformidling.

  Innhold

  • mål og intensjoner med kartlegging og verdsetting av realkompetanse
  • det juridiske grunnlaget – rammene for realkompetansevurdering 
  • roller, oppgaver og ansvar for de ulike fasene i arbeid med realkompetanse
  • analyse av læreplaner/studieplaner
  • likeverdig kompetanse
  • skjønnsutøvelse
  • vurdering i et flerkulturelt perspektiv
  • verktøy og metoder for kartlegging og verdsetting av realkompetanse

  Studieside for Anerkjennelse og vurdering av realkompetanse

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no)

  Her vil du også få se samlingsdatoer og seneste timeplan for utdanningen.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisning 

  Undervisningen er variert og har en praktisk tilnærming med introduksjon av faglige temaer, erfaringsdeling, og litteraturstudier. Det forutsetter at deltakerne er aktive og bidrar med erfaringsdeling og refleksjoner i læringsfellesskapet. Studiet er i sin helhet digitalt. Dette innebærer at samlingene vil bestå av både synkrone og asynkrone møter og veiledning i Zoom.

  Det legges vekt på at innhold og arbeidsformer skal være praksisnære og relevante for arbeid med realkompetanse. Studieopplegget inkludert arbeidskravene skal bidra til forståelse for rolle og ansvar, egenvurdering og refleksjon rundt egen praksis samt profesjonalisering av arbeidet med alle faser i realkompetansevurdering. 

  Arbeidskrav 

  Arbeidskravene skal bidra til refleksjon og læring, samt sikre at studentene er aktive og medansvarlige for studieprogresjonen. Arbeidskravene skal være levert/utført innen fastsatte frister og må være godkjent før eksamen kan avlegges.

 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no)

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Har du noen spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.  

Du kan også nå oss ved å ringe fakultetets infosenter:
67 23 77 77 (10.00-11.30 og 12.00-14.00).