English version

Om Senter for kunnskap om yrkesfag (SKY)

Senteret skal bidra til å spre kunnskap om fag- og yrkesopplæring i Norge.

Bakgrunn

Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU) ved OsloMet har det største miljøet innenfor fag- og yrkesopplæring i Norden. Senter for kunnskap om yrkesfag skal spre og aktualisere instituttets forskning, studier og etterutdanninger.

Senteret er et fellesprosjekt for hele Institutt for yrkesfaglærerutdanning. Fra januar 2024 ledes arbeidet i senteret av en koordinator. Aktuell fagekspertise involveres i virksomheten ved senteret etter behov. 

Formål og visjon

Senterets funksjon er å samle og videreformidle kunnskap om fag- og yrkesopplæring på ulike flater som hjemmeside, webinarer og nyhetsbrev. 

Våre målgrupper

Les om senteret i Utdanningsnytt/Yrke

OsloMet starter Senter for yrkesfag (utdanningsnytt.no) 

Oppdrag, etter- og videreutdanning

Faglig sterke, engasjerte og dedikerte medarbeidere er viktige bidrag for å sikre høy kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Gjennom våre etter- og videreutdanninger får din virksomhet oppdatert og forskningsbasert kompetanse.

Kontakt oss

Laster inn ...