En utelampe skinner i forgrunnen, mens en rekke av lavblokker strekker seg bortover en gate

Boligmarkedet og velferdsutfordringer - Nytt Tidsskrift for boligforskning ute nå!

Mørketiden har fått et lyspunkt! Ny utgave av Tidsskrift for boligforskning er her.

Det nyeste nummeret av Tidsskrift for boligforskning (www.idunn.no) byr på et knippe artikler som speiler spennvidden i tidsskriftets nedslagsfelt. 

Bidragene berører ulike aspekter knyttet til det komplekse forholdet mellom boligmarked og velferd, og i denne utgaven finner du diskusjoner og analyser av alt fra bostedsløshet, vanskeligstilthet i storbyene, deregulering og fremveksten av mindre boliger, til betydningen av fleksibel geografisk inndeling for verdsettelsen av boligmassen for skatteformål.

Utgaven er særlig interessant for nordmenn, mener redaksjonen, siden vi har valgt markedet som det primære instrument for produksjon og allokering av boliger.

– Med vitenskapelige artikler fra Siri Myrold Osnes & Erlend Eide Bø, Per Medby, Odd Erik Nygård og Mona Takle, samt et essay om boligkvalitet fra Geir Conrad Tufte og en kommentar til Maja Flåtos doktoravhandling, signert den svenske statsviteren Kristina Boréus, er det bare én ting å si: Julelektyren er sikret! sier redaktør Kim Christian Astrup, boligforsker ved NIBR.

Kontakt

Laster inn ...