OsloMets campus i Pilestredet hvor det flagges med det ukrainske flagget

Ekstraordinært utdanningstilbud i tolking på ukrainsk

Grunnet stort behov for kvalifiserte tolker, tilbyr OsloMet ekstraordinær tolkeutdanning, testing i ukrainsk og kurs i Tolkens ansvarsområde.

Krigen i Ukraina har medført at tusenvis av mennesker er på flukt, og flere ukrainere har allerede ankommet Norge. Det er stort behov for flere kvalifiserte tolker i møtet med mottaksapparatet. OsloMet tilbyr derfor ekstraordinær tolkeutdanning, testing i ukrainsk og kurs i Tolkens ansvarsområde. 

Behov for flere tolker på ukrainsk

Under sin pressekonferanse 18. mars anslo regjeringen at Norge vil ta imot 35 000 flyktninger fra Ukraina. Behovet for tolketjenester forventes derfor å være stort fremover. Per i dag finnes det alt for få kvalifiserte tolker i Nasjonalt tolkeregister til å dekke tolkebehovet på ukrainsk.  

– Kvalifiserte tolker er helt avgjørende for kommunikasjonen når flyktningene fra Ukraina møter den norske velferdsstaten. Vi er derfor svært glade for å kunne ta opp flere studenter på tolkeutdanningen allerede denne våren. Tolkene som gjennomfører denne utdanningen, vil med sine kunnskaper og ferdigheter kunne hjelpe Norge med å ta imot ukrainske mennesker på en god måte. De vil dermed bidra til å sikre likeverdig behandling og til å ivareta flyktningenes rettsikkerhet, sier rektor Christen Krogh.

Ekstraordinært tilbud om tolkeutdanning på ukrainsk 

OsloMet setter på grunn av det store behovet i gang et ekstraordinært utdanningstilbud for tolker i ukrainsk. Studiet Innføring i tolking i offentlig sektor har søknadsfrist 31. mars og studiestart 6 mai. Det vil tas opp inntil to grupper á 15 studenter. 

Innføring i tolking i offentlig sektor er et nettstudium på 30 studiepoeng med fysiske helgesamlinger. Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse samt bestått tospråklig opptaksprøve (Tospråktesten).

Les mer om studietilbudet og opptakskravene:

Tospråktesten og TAO – ekstraordinær testing og kursing av tolker i hele landet 

OsloMet har også iverksatt et ekstraordinært tilbud om testing og kvalifisering av tolker på ukrainsk gjennom Tospråktesten og kurset Tolkens ansvarsområde (TAO-kurs). Over 250 kandidater har søkt om å ta Tospråktesten, og testingen arrangeres fortløpende i sju ulike byer over hele landet. 

Kandidater som får tilfredsstillende resultat på Tospråktesten, får tilbud om et innføringskurs i tolking. For å gjøre innføringskurset tilgjengelig for så mange som mulig, holder OsloMet også på med å ferdigstille en digital variant.

Tilfredsstillende resultat på Tospråktesten kan også brukes til å søke seg inn på studiet Innføring i tolking i offentlig sektor.

Spørsmål vedrørende opptak

OsloMets opptakskontor har åpningstider mandag, onsdag og fredag kl. 12-14. 

Telefon: 67235050

Epost: opptak@oslomet.no 

Publisert: 21.03.2022 | Mari Nielsen Vaage | Siv Tonje S. Håkensen