Studentene på filmkunst, kull 10, står oppstilt ute på en plen. I bakgrunnen ser vi et tre. Flere av studentene vinker.

Filmkunststudiet på OsloMet er 10 år!

Jubileet markeres med visninger av årets eksamensfilmer på Vega Scene, 1. og 2. juni.

Førstelektor Jon Jerstad ved Institutt for estetiske fag, er ansvarlig for studiet. Han ser frem til jubileet og til å vise filmene for publikum.

– Det er jo et høydepunkt for studentene som filmskapere å oppleve sine verk i en kinosal.

– På jubileumsvisningen presenteres eksamensfilmene som studentene har arbeidet med hele vårsemesteret, forteller Jerstad. 

– Filmene er svært ulike både i filmatisk konsept og gjennomføring, og strekker dokumentarbegrepet ganske langt utover det forventede. Praktisk talt alle menneskelige følelser er med disse dagene.

Videreutdanningen består av to emner, og på Vega scene får vi se filmer fra studentene på begge - i alt 25 filmer.  

Mannen bak

Det var Jerstad som sto bak også da filmkunststudiet startet opp i 2013. Selv har han bakgrunn fra kunstnerisk dokumentarregi på den nasjonale filmskolen i England. Han har bl.a. produsert en rekke prisvinnende dokumentarfilmer for ulike skandinaviske og europeiske tv-stasjoner.

– Studiet oppsto delvis som et ønske om å få inn flere valgemner på bachelor i drama- og teaterkommunikasjon ved Institutt for estetiske fag, og delvis som en respons på at det manglet en tilsvarende utdannelse i Norge, forklarer han.

– Siden har det utviklet seg fra en kunstfilm/dokumentarhybrid de første årene - med mange studenter fra drama - til en mer rendyrket dokumentarregi-utdannelse i dag.

Filmkunst har til nå bestått av de to emnene filmkunst 1 – dokumentar og filmkunst 2 – dokumentar fordypning. Nå er studiet nyoppusset og i jubileumsåret starter det nye emnet karakterdreven dokumentarfilm opp som en erstatning for filmkunst 2.

 

Portrett av JOn Jerstad. I bakgrunnen ser vi et Kelim teppe i brunrødt med sort og hvitt mønster.

Praktisk studium med stor bredde

– Filmkunst er et praktisk emne der det produseres mye film, understreker Jerstad.

– Vi ønsker å utdanne kreative filmskapere med innsikt i visuelt fortellende formidling. Derfor har vi fokus på å utvikle kreativitet og en egen, personlig visuell og auditiv stemme - innenfor en veldig bred definisjon av dokumentarisk/kunstnerisk film.

– Studiets målgruppe er kandidater med kunstnerisk utdannelse, gjerne innen film - eller praktiserende kunstnere, lærere og journalister med noe filmbakgrunn.

Videreutdanningen i filmkunst går på deltid og studentene tar 60 studiepoeng over to år. Sammen med kravet om forkunnskaper, gjør dette at mange av studentene har noen år på baken.

– Et av studiets fortrinn er at medstudentene har mye livserfaring - gjerne innen kreative områder. Det er verdifullt når studentene deler egne arbeider, mener Jerstad.

 

Fine år og gode filmer

Det har vært ti spennende år med filmkunst på OsloMet.

– Et av høydepunktene må være da vi hadde 20 av våre filmer i ulike program på den Nordiske filmfestivalen i Fredrikstad for noen år siden.

– Det har også vært gledelig at en rekke studenter har fått finansiert større prosjekter fra Filminstituttet etter endt utdannelse, sier Jerstad stolt.

Instituttleder Liv Dahlin ved Institutt for estetiske fag (EST), gleder seg også over jubilanten.

– Filmkunst - dokumentar og karakterdrevet dokumentarfilm er en viktig del av instituttets satsning på videreutdanninger. Vi ønsker en stor bredde i vårt tilbud innen estetiske fag. Her spiller disse emnene en viktig rolle.  

– Vi er glade for at vi kan gi en mulighet til fordypning og spesialisering innen film, og stolte av at vi nå i 10 år har tilbudt dette.

– Mange studenter har fått sjansen til å utvikle eget uttrykk og ikke minst har det kommet mange gode filmer ut av dette. Det igjen har innvirkning på mange og gleder også utover oss som institusjon.

Publisert: 16.05.2023 | Hilde Kringeland