Filmkunst 1 – dokumentar

Halvårsstudium - Videreutdanning

På filmstudiet vil du kombinere utforsking av dine personlige historier og filmproduksjon med utvikling av din kreativitet og kunstnerisk stemme.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  • To års utdanning på høgskole- eller universitetsnivå innen drama- og teaterkommunikasjon, kunst, film, eller dokumentert tilsvarende realkompetanse.
  • En idéskisse for en personlig dokumentarfilm. Skissen må være godkjent før endelig opptak til studiet. Skissen vurderes på grunnlag av den filmatiske og visuelle tenkning som ligger til grunn, og i hvilken grad det personlige fokus utnyttes og synliggjør dramaturgisk kunnskap. Skissens kvalitet har betydning både for søkere som oppfyller utdanningskravet og de som søker på grunnlag av realkompetanse

  Filmkunst 1, idéskisse til en kort, personlig dokumentarfilm:
  Idéskissen skal beskrive skissemessig det vi ser og hører i en endelig film, basert på en personlig og selvopplevd betydelig opplevelse eller stemning. Det kan være en problemstilling knyttet til opplevelsen. Det kan også være noe jeg ikke forstår intellektuelt, men likevel setter pris på eller frykter. Det er din opplevelse, og du bør oppleve selv at det er noe interessant ved den. Idéskissen vil inneholde enkle beskrivelser av bildeforløp, evt. karakterbeskrivelser og hendelser, kanskje lydbilder. Det er ingen begrensninger i format eller teknisk og fortellermessig annet enn at den endelige filmen som skisseres ikke benytter skuespillere. Helst én, maks 2 sider.

  Poengberegning 

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her  

  Poenggrense ved siste opptak

  Alle kvalifiserte

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. 

  Slik søker du opptak til masterstudier og videreutdanninger ved OsloMet

  Når er søknadsfristen? 

  Når får du svar på søknaden? 

  • 1. mai: Tidlig opptak 
  • 10. juli: Hovedopptak 

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere. 

  Søk med studiekode

  215 5567

 • Om studiet

  Dette er første halvdel av en filmutdanning innen regi med praktisk fordypning gjennom egenproduksjoner av kreativ dokumentarfilm.

  Studiet er bygget rundt det du produserer på studiet. Undervisningen foregår i samlinger knyttet til helger og noen kvelder. Du vil ha regiansvar på minst tre filmer i løpet av året. Studiet utforsker film som estetisk, eksistensielt og etisk uttrykk uavhengig av sjanger og format. Du oppøver kritisk forståelse av audiovisuelle uttrykk gjennom filmanalyser og dine egne produksjoner.  

  Siden du vil være del av en liten gruppe, er mye av undervisningen basert på dine og de andres egne, selvvalgte prosjekter som deles i gruppesamlinger. Det vil være personlig veiledning knyttet til prosjekt. Profesjonelt utstyr er tilgjengelig for opptak og etterarbeid.

  Du må regne med mye egeninnsats. Eksamensfilmen krever en intensiv arbeidsperiode med etterarbeid på vårparten. Fullført studium gir fortrinn ved søknad til Filmkunst 2.

  Innhold:

  • den kreative dokumentarfilmens historie og ulike uttrykk
  • personlig erfaring og utforsking av livsspørsmål som utgangspunkt for filmproduksjon
  • selvrefleksivitet, subjektivitet, moral og etikk i film- og fjernsynsproduksjon
  • kamera, lyd, lys og redigering
  • filmskisser og øvelser
  • produksjon av ulike typer kreativ dokumentarfilm

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

  Eventuell materiellavgift kommer i tillegg.

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Videre studiemuligheter

  Filmkunst 2 – dokumentar fordypning

Faglig leder

Laster inn ...
Filmstudenter fyller lerretet på Nordic/Docs

Filmkunststudentene fra OsloMet er sterkt representert når dokumentarfilmfestivalen i Fredrikstad arrangeres denne uka.

En gruppe filmkunststudenter sitter i en trapp/et auditorium på Nordic Docs sammen med lærer Jon Jerstad.