Filmkunst

Videreutdanning

På filmstudiet kombinerer du utforsking av dine personlige historier og filmproduksjon, med utvikling av din kreativitet og kunstnerisk stemme.

 • Opptakskrav

  For å søke på denne videreutdanningen må du 

  • ha to års utdanning på høgskole- eller universitetsnivå innen film, drama eller kunst, eller dokumentert tilsvarende realkompetanse.
  • levere en idéskisse til en kort og personlig dokumentarfilm

  Idéskissen skal beskrive skissemessig det vi ser og hører i en endelig film, basert på en personlig og selvopplevd betydelig opplevelse eller stemning. Det kan være en problemstilling knyttet til opplevelsen. Det kan også være noe du ikke forstår intellektuelt, men likevel setter pris på eller frykter. Det er din opplevelse, og du bør oppleve selv at det er noe interessant ved den. Idéskissen skal inneholde enkle beskrivelser av bildeforløp, evt. karakterbeskrivelser og hendelser, kanskje lydbilder. Det er ingen begrensninger i format eller teknisk og fortellermessig, annet enn at den endelige filmen som skisseres ikke benytter skuespillere. Helst én, maks 2 sider.

  Idéskissen vurderes på grunnlag av den filmatiske og visuelle tenkning som ligger til grunn, og i hvilken grad det personlige fokus utnyttes og synliggjør dramaturgisk kunnskap. 

  Les om realkompetanse i programplanen.

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 5567.

  Idéskissen skal ikke lastes opp i Søknadsweb. 

  Mer om å søke på videreutdanninger.

 • Målgruppe

  Videreutdanningen passer for deg som har to års filmutdannelse eller tilsvarende erfaring innen filmproduksjon. Har du annen utdanning eller praksis innenfor kunstfeltet, oppfordres du også til å søke (f.eks. fotografer, journalister, musikere).

  Emnene går på deltid, og er tilrettelagt for deg som er i jobb eller studerer om dagen.

 • Hva lærer du?

  Dette er første halvdel av en filmutdanning innen regi med praktisk fordypning gjennom egenproduksjoner av kreativ dokumentarfilm.

  Studiet er bygget rundt det du produserer på studiet. Undervisningen foregår i samlinger knyttet til helger og noen kvelder. Du vil ha regiansvar på minst tre filmer i løpet av året. Studiet utforsker film som estetisk, eksistensielt og etisk uttrykk uavhengig av sjanger og format. Du oppøver kritisk forståelse av audiovisuelle uttrykk gjennom filmanalyser og dine egne produksjoner.  

  Siden du vil være del av en liten gruppe, er mye av undervisningen basert på dine og de andres egne, selvvalgte prosjekter som deles i gruppesamlinger. Det vil være personlig veiledning knyttet til prosjekt. Profesjonelt utstyr er tilgjengelig for opptak og etterarbeid.

  Du må regne med mye egeninnsats. Eksamensfilmen krever en intensiv arbeidsperiode med etterarbeid på vårparten.

  Fullført studium gir fortrinn ved søknad til karakterdreven dokumentarfilm. Filmkunst er et deltidsstudium med undervisning organisert over to semestre. Karakterdreven dokumentarfilm (FILM6300) bygger på Filmkunst (FILM6100). De to emnene er del av samme studieprogram og er bygget opp som et toårig løp på deltid.

  Innhold:

  • den kreative dokumentarfilmens historie og ulike uttrykk
  • personlig erfaring og utforsking av livsspørsmål som utgangspunkt for filmproduksjon
  • selvrefleksivitet, subjektivitet, moral og etikk i film- og fjernsynsproduksjon
  • kamera, lyd, lys og redigering
  • filmskisser og øvelser
  • produksjon av ulike typer kreativ dokumentarfilm

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

  Eventuell materiellavgift kommer i tillegg.

 • Videre studiemuligheter

Faglig leder

Laster inn ...
Filmkunststudiet på OsloMet er 10 år!

Jubileet markeres med visninger av årets eksamensfilmer på Vega Scene, 1. og 2. juni.

Studentene på filmkunst, kull 10, står oppstilt ute på en plen. I bakgrunnen ser vi et tre. Flere av studentene vinker.
Filmstudenter fyller lerretet på Nordic/Docs

Filmkunststudentene fra OsloMet er sterkt representert når dokumentarfilmfestivalen i Fredrikstad arrangeres denne uka.

En gruppe filmkunststudenter sitter i en trapp/et auditorium på Nordic Docs sammen med lærer Jon Jerstad.