Karakterdreven dokumentarfilm

Videreutdanning

En videreutdanning for deg som ønsker en praktisk fordypning i karakterdreven dokumentarfilm. Du vil produsere egne filmer og prøve ut forskjellige kunstneriske filmformer, med fokus på det karakterdrevne formatet.

 • Opptakskrav

  For å søke på denne videreutdanningen må du ha

  • bestått FILM6100 Filmkunst 1 - dokumentar eller
  • tilsvarende Filmkunst 1 og levere godkjent skriftlig regikonsept og synopsis/manus for en kort karakterdreven film basert på en personlig opplevelse. Regikonsept og synopsis/manus vurderes på grunnlag av den filmatiske og visuelle tenkning som ligger til grunn, synliggjort dramaturgisk forståelse, samt i hvilken grad personlig erfaring anvendes.
 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 3213.

  Regikonsept og synopsis/manus skal ikke lastes opp i Søknadsweb. 

  Mer om å søke på videreutdanninger.

  Vi har noen få ledige studieplasser. De kan du søke på fra 1. august.

 • Hva lærer du?

  Videreutdanning gir deg en praktisk fordypning i karakterdreven dokumentarfilm. Studiet utforsker karakterdreven dokumentarfilm som et estetisk, eksistensielt og etisk verk. Du øver opp kritisk forståelse av audiovisuelle uttrykk gjennom analyser og produksjon av film. 

  Studiet er et deltidsstudium med undervisning organisert over to semestre. Karakterdreven dokumentarfilm (FILM6300) bygger på filmkunst (FILM6100) og emnene tilbys som et toårig løp på deltid.

  Studiet er prosessorientert og bygger på  egenaktivitet både praktisk og teoretisk, og baseres i stor grad på praktiske filmøvelser.

  Det legges vekt på filmproduksjonsoppgaver der du prøver ut forskjellige kunstneriske filmformer med fokus på det karakterdrevne formatet, samt foretar selvstendige valg i forhold til tema, konsept og medvirkende.

  Det forventes betydelig egenarbeid i form av filmproduksjon mellom samlingene.

  Du vil få veiledning, individuelt og i grupper gjennom hele produksjonsfasen, fra idé- og konseptutvikling, manus, forproduksjon, opptak, etterarbeid og frem til prosessevalueringen. I studiet blir det lagt vekt på sammenheng mellom læringsutbytte, innhold, arbeidsmåter og vurderingsformer.

  Du deltar aktivt i vurderingen, der egne og andres prosesser blir gjenstand for kritisk gjennomgang. Den løpende vurderingen av egne og medstudenters resultater og studieinnsats skal stimulere til videre faglig utvikling.

  Forelesinger, workshops, egenproduksjon, assistanse ved andres produksjoner, diskusjoner, visninger, vurdering og ekskursjoner knyttes til forståelse for faget og utvikling av egen praksis. Det arrangeres studietur til Nordic/Docs i høstsemesteret.

  Innhold 

  • Filmhistorie med hovedvekt på karakterdreven dokumentarfilm 
  • Utforsking av personlige erfaringer som utgangspunkt for filmproduksjon 
  • Cinematurgi, etikk og estetikk 
  • Narrative strategier i idé- og manusutvikling 
  • Usikkerhet som dramaturgisk drivkraft 
  • Bilde og lyd som dramaturgiske elementer
  • Betydningen av casting for karakterdreven dokumentarfilm 
  • Filmskisser og øvelser
  • Produksjon av karakterdreven dokumentarfilm 

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

  Eventuell materiellavgift kommer i tillegg.

Faglig leder

Laster inn ...
Filmkunststudiet på OsloMet er 10 år!

Jubileet markeres med visninger av årets eksamensfilmer på Vega Scene, 1. og 2. juni.

Studentene på filmkunst, kull 10, står oppstilt ute på en plen. I bakgrunnen ser vi et tre. Flere av studentene vinker.
Filmstudenter fyller lerretet på Nordic/Docs

Filmkunststudentene fra OsloMet er sterkt representert når dokumentarfilmfestivalen i Fredrikstad arrangeres denne uka.

En gruppe filmkunststudenter sitter i en trapp/et auditorium på Nordic Docs sammen med lærer Jon Jerstad.