Nav og tillitsreformen

Portrettbilde av Heidi Moen Gjersøe.

I Hurdalsplattformen lanserte regjeringen tillitsreformen for offentlig sektor. Reformen skal gi «tilliten, tiden og makten tilbake til de som utgjør førstelinja og ryggraden i velferdsstaten». Startskuddet for reformen går i Nav. Nav skal i mindre grad skal styres gjennom mål- og resultatstyring, og styres mer gjennom tillit og de ansattes faglige kompetanse. Å gi slipp på noe av kontrollen til fordel for økt autonomi, forstått som å kunne ta avgjørelser på egen hånd og uten å føle seg styrt av overordnede retningslinjer, er gjerne tett forbundet med at ansatte har et kunnskapsgrunnlag for eksempel i form av en profesjonsutdanning. Det er imidlertid ikke opplagt hva den faglige kompetansen i Nav er. Det finnes ikke et etablert fag eller kunnskapsbase å spille på for medarbeiderne. Det betyr ikke at de ansatte i Nav er kunnskapsløse, men kunnskapsgrunnlaget er heterogent.

KAI-kronikken

 • KAI-kronikken er tekster skrevet av forskere og andre for å skape større interesse for og bevissthet om arbeidsinkludering og formidler forfatterens synspunkter. 
 • Mer informasjon om Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) finner du på hovedsiden.
 • Ønsker du å skrive for KAI-kronikken? Ta kontakt med redaktørene:
  Laster inn ...

  Bibliotek for arbeidsinkludering

  Ser du etter forskning på arbeidsinkludering? Mer lesestoff finner du i Bibliotek for arbeidsinkludering.

  Dersom man vil styrke Nav-ansattes mulighet til å yte gode tjenester ved hjelp av økt tillit, blir det følgelig viktig å diskutere hva slags faglig kunnskap denne tilliten skal hvile på, og hvordan Navs komplekse samfunnsoppdrag kan håndteres.

  Navs oppdrag innbefatter blant annet å forvalte rettigheter til inntektssikring og sørge for bistand til at flest mulig kommer i inntektsgivende arbeid. Organisasjonen trenger derfor medarbeidere med et bredt spekter av kunnskaper. Brukernes innsats for å komme i arbeid skal også vurderes og kontrolleres. Medarbeiderne i Nav skal altså ikke bare gi oppfølging og veiledning for hjelpe mennesker i arbeid, de skal også iverksette arbeidslinjen som overordnet politikk.

  De motstridende hensynene er iboende dilemmaer i Nav. Det er grunn til å stille spørsmål ved om det er mer autonomi veilederne i Nav trenger mest. Oppmerksomheten bør i stedet rettes mot hvordan Nav kan styrkes i å håndtere det komplekse samfunnsoppdraget. Dette innebærer både utvikling av «Nav-faget», og en strategi for hvordan medarbeidere kan samarbeide aktivt og systematisk for å ivareta de ulike hensynene. 

  Kronikken ble publisert i Dagsavisen 24. februar 2022. 

  Mer om arbeidsinkludering

  Hør religionshistoriker og rådgiver i NAV, Cecilie Glomseth sitt besøk i KAI-podden i episoden "Hvorfor er det utfordrende for NAV å møte innvandrere?" (soundcloud.com).