Ung kvinne bruker tegnspråk i undervisningssammenheng i klasserom.

Et løft for norsk tegnspråk

Satsning på tegnspråk er en viktig del av OsloMets første hovedmål: «Levere kunnskap som løser samfunnets utfordringer».

Fagmiljøet ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST) arbeider med en rekke tiltak for å løfte norsk tegnspråk.

Prosjektet Tegnspråkløftet har som målsetting at OsloMet skal innta en nasjonal lederrolle i styrking av tegnspråk- og tolkekompetanse generelt, og i oppbyggingen av en masterfordypning for lærerstudenter, og med styrking av fagmiljøene i Tegnspråk og tolking og Tolking i offentlig sektor spesielt.

Kompetansestyrking av eget fagmiljø

– Tegnspråkløftet krever en kompetansestyrking av vårt fagmiljø. Det handler om å forberede miljøet på et kapasitetsløft, sier Johan Hjulstad, førsteamanuensis ved IST.

OsloMet har søkt om en storsatsning på tegnspråk utenfor rammen av statsbudsjettet. Det er bevilget midler til 40 nye studieplasser til utdanning innen tegnspråk med full opptrapping fra og med 2023.

IST har fått tildelt OsloMets strategimidler på til sammen 8,33 millioner i perioden 2019-2021 til Tegnspråkløft for å forberede en tildeling fra en nasjonal storsatsning. Strategimidlene går blant annet til kompetanseløft av ansatte, videreutvikling av masterprogram, stipendiatstilling, samfunnskontakt, internasjonalisering, samt tilbud om kurs om tolking for studenter ved andre studieprogram på OsloMet.

Stor mangel på tegnspråklærere

– Mye av dette arbeidet er godt i gang og vi har allerede oppnådd masse med disse midlene. Vi har blant annet etablert et mastertilbud for lærere i norsk tegnspråk, et internasjonalt digitalt interaktivt emne med studenter fra Gallaudet University i USA, og fagmiljøet ved instituttet jobber strategisk for å videreutvikle området profesjonsrettet tegnspråkkompetanse.

Det er stor mangel på tegnspråklærere nasjonalt og mange kommuner får ikke tak i lærer med tegnspråkfaglig kompetanse.
– Vi er dessverre vitne til at mange tegnspråklige ikke får ivaretatt sine rettigheter. En av hovedårsakene er at systemet i UH-sektoren ikke er på plass, men nettopp det er Tegnspråkløftet ment å endre på. 

– Neste år ønsker vi å konsentrere innsatsen om å kunne tilby fag til studenter som selv er tegnspråklige og som ønsker å studere språket sitt, norsk tegnspråk, avslutter Hjulstad.

Vil du videreutvikle deg som lærer i tegnspråk?

Vil du ta masterfordypning i norsk tegnspråk og tegnspråkdidaktikk?

Laster inn ...
Publisert: 10.02.2021 | Ida Viksveen Larsen