Tegnspråk – årsstudium

Årsstudium

Synes du det er spennende med tegnspråk? Vil du lære deg et nytt språk fra bunnen av? Er du nysgjerrig på døves historie og norsk tegnspråk som en del av vårt språklige mangfold?

 • Studiestart

  Informasjon om programplan, timeplan, pensum, fadderuke og mye mer finner du på studiestartsiden (student.oslomet.no).

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse (samordnaopptak.no) eller realkompetanse.

  Søknadsfrist

  • 20. april kl. 14.00: Ordinær søknadsfrist.
  • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper blant annet realkompetansesøkere. Se sidene til Samordna opptak.

  Poenggrense ved siste opptak

  • Ordinær kvote: 54,3
  • Kvote for førstegangsvitnemål: 36,7

  Søk med studiekode

  215 221

  Opptak til bachelorstudier og årsstudier ved OsloMet.

 • Hva lærer du?

  Det er mange gode grunner til å ville lære seg norsk tegnspråk. Kanskje du vil ha det som tillegg til en pedagogisk utdanning? Kanskje kunne du tenke deg å kommunisere direkte med mennesker som bruker norsk tegnspråk? Eller er du bare nysgjerrig på språk og kommunikasjon?

  Årsstudiet i tegnspråk er et år med norsk tegnspråk fra nybegynnernivå.

  Noen av temaene som blir tatt opp:

  • Hvordan oppsto norsk tegnspråk?
  • Hvordan blir nye tegn til?
  • Hvorfor er ikke tegnspråk internasjonalt?
  • Hva kjennetegner spørresetninger i norsk tegnspråk?

  Les mer om studiet på student.oslomet.no.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Hvordan foregår undervisningen

  Studiet er hovedsakelig praktisk rettet, med stor vekt på praktisk språkinnlæring i mindre grupper. 

 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Hva kan du jobbe som

  Årsstudiet i tegnspråk kan brukes som videreutdanning, eller som et tillegg til annen utdanning for at du skal kunne kommunisere direkte med mennesker som bruker norsk tegnspråk.

 • Tegnspråkutdanninger ved OsloMet

  Årsstudium i tegnspråk

  Et årsstudium i tegnspråk ved OsloMet gir deg grunnleggende ferdigheter i norsk tegnspråk. Du vil også få et grunnlag for å kunne søke opptak på en av våre utdanninger der målet er å arbeide profesjonelt med og på norsk tegnspråk.

  Utdanninger for profesjonelt arbeid med og på tegnspråk

  Bachelor i norsk tegnspråk

  Denne utdanningen er yrkesrettet og praksisnær. Du velger mellom disse studieretningene:

  • tegnspråktolk
  • tegnspråkdidaktikk

  På dette studiet foregår undervisnings og læringsaktivitetene på norsk tegnspråk fra første dag. Derfor må du ta en opptaksprøve for å dokumentere at du har tilstrekkelige ferdigheter i norsk tegnspråk for å følge undervisningen.

  Det første året får du videreutvikle dine ferdigheter i tegnspråk, og du vil få økt bevissthet om deg selv som språkbruker. Du vil lære mer om tegnspråk, språkets historie og status.

  Andre og tredje året er det felles emner i språkvitenskap, kommunikasjonsteori, profesjonsetikk og vitenskapsteori for begge studieretningene.

  I andre og tredje studieår følger du enten studieretningen tegnspråktolk for å få tittelen "offentlig godkjent tolk for døve, hørselshemmede og døvblinde", eller tegnspråkdidaktikk, der du får kunnskap om voksnes språklæring for å kunne undervise og veilede voksne som skal lære seg norsk tegnspråk.

  Grunnskolelærerutdanning

  Vil du bli lærer i tegnspråk for grunnskoleelever? Da kan du velge noen av tilbudene på lærerutdanningen. Du kan søke grunnskolelærerutdanning og velge 60 studiepoeng i faget norsk tegnspråk i første syklus (første til tredje år).

  Hvis du velger 60 studiepoeng i tegnspråk, vektlegges utvikling av dine egne språkferdigheter i norsk tegnspråk og kunnskap om tegnspråkliges historie, kultur og identitet.

  Kunnskap om opplæringssituasjonen for tegnspråklige elever vil stå sentralt.

  Etter at du har tatt 60 studiepoeng i faget norsk tegnspråk, kan du fordype deg videre i norsk tegnspråk og tegnspråkdidaktikk i lærerutdanningens andre syklus (fjerde og femte år).

 • Videre studiemuligheter

  Studiet kan brukes som videreutdanning, eller som et tillegg til annen utdanning for at studenten skal kunne kommunisere direkte med mennesker som bruker norsk tegnspråk.

  Mye av det faglige innholdet og undervisningen på programmet er felles med fagplanen i norsk tegnspråk i grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og for 5.-10. trinn (emnene MGNT3100 Norsk tegnspråk 1 og MGNT3200 Norsk tegnspråk 2). 

  Gjennom dette studiet kan det være mulig å oppnå den tegnspråkkompetansen som er nødvendig for å være kvalifisert for opptaksprøve til bachelorprogrammet i tegnspråk og tolking, eller masterfordypningsemner i Norsk tegnspråk og tegnspråkdidaktikk ved OsloMet. 

 • Spesielle hensyn

Søknadsprosess og studiested

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema