Tegnspråk

Årsstudium

Synes du det er spennende med tegnspråk og vil lære deg et nytt språk fra bunnen av? Få kunnskap om døves historie og norsk tegnspråk som en del av vårt språklige mangfold. Dette årsstudiet gir et godt grunnlag for å gå videre med en bachelorgrad i norsk tegnspråk.

 • Studiestart

  Informasjon om program, timeplaner, pensum, fadderuker og mye mer finner du på studiestartsiden for tegnspråk (student.oslomet.no).

  NB! Vær obs på at timeplanen som ligger på studiestartsiden er en timeplan for alle studentene på kullet.

  For å se din personlige timeplan må du logge deg inn på "Min side" (student.oslomet.no) etter at du har aktivert IT-kontoen din og du er blitt plassert i klasse/gruppe. Dette skjer vanligvis uken før studiestart.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak var poenggrensene

  • 56,4 i ordinær kvote
  • alle kvalifiserte søkere kom inn i kvote for førstegangsvitnemål
 • Slik søker du

  Du søker på Samordna opptak med studiekode 215 221.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: frist for enkelte søkere

  Mer om å søke på årsstudium.

 • Hva lærer du?

  Studiet er et år med norsk tegnspråk fra nybegynnernivå. Det er mange gode grunner til å lære seg norsk tegnspråk.

  Kanskje du vil ha det som tillegg til en pedagogisk utdanning? Kanskje kunne du tenke deg å kommunisere direkte med mennesker som bruker norsk tegnspråk? Eller er du bare nysgjerrig på språk og kommunikasjon?

  Noen av temaene som blir tatt opp:

  • Hvordan oppsto norsk tegnspråk?
  • Hvordan blir nye tegn til?
  • Hvorfor er ikke tegnspråk internasjonalt?
  • Hva kjennetegner spørresetninger i norsk tegnspråk?

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Hvordan foregår undervisningen

  Studiet er hovedsakelig praktisk rettet, med stor vekt på praktisk språkinnlæring i mindre grupper. 

 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Hva kan du jobbe som

  Årsstudiet i tegnspråk kan brukes som videreutdanning, eller som et tillegg til annen utdanning for at du skal kunne kommunisere direkte med mennesker som bruker norsk tegnspråk. 

  Årsstudiet, med karakter C eller bedre, kvalifiserer også til opptak på bachelorstudium i norsk tegnspråk.

  Norsk tegnspråk

   

 • Tegnspråkutdanninger ved OsloMet

  Årsstudiet i tegnspråk gir deg grunnleggende ferdigheter i norsk tegnspråk.

  Du vil også få et grunnlag for å kunne søke opptak på en av våre utdanninger der målet er å arbeide profesjonelt med og på norsk tegnspråk.

  • Bachelor i norsk tegnspråk

   Denne utdanningen er yrkesrettet og praksisnær. Du velger mellom disse studieretningene:

   • tegnspråktolk
   • tegnspråkdidaktikk

   På dette studiet foregår undervisnings og læringsaktivitetene på norsk tegnspråk fra første dag. Derfor må du ta en opptaksprøve for å dokumentere at du har tilstrekkelige ferdigheter i norsk tegnspråk for å følge undervisningen.

   Det første året får du videreutvikle dine ferdigheter i tegnspråk, og du vil få økt bevissthet om deg selv som språkbruker. Du vil lære mer om tegnspråk, språkets historie og status.

   Andre og tredje året er det felles emner i språkvitenskap, kommunikasjonsteori, profesjonsetikk og vitenskapsteori for begge studieretningene.

   I andre og tredje studieår følger du enten studieretningen tegnspråktolk for å få tittelen "offentlig godkjent tolk for døve, hørselshemmede og døvblinde", eller tegnspråkdidaktikk, der du får kunnskap om voksnes språklæring for å kunne undervise og veilede voksne som skal lære seg norsk tegnspråk.

  • Grunnskolelærerutdanning

   Vil du bli lærer i tegnspråk for grunnskoleelever? Da kan du velge noen av tilbudene på lærerutdanningen. Du kan søke grunnskolelærerutdanning og velge 60 studiepoeng i faget norsk tegnspråk i første syklus (første til tredje år).

   Hvis du velger 60 studiepoeng i tegnspråk, vektlegges utvikling av dine egne språkferdigheter i norsk tegnspråk og kunnskap om tegnspråkliges historie, kultur og identitet.

   Kunnskap om opplæringssituasjonen for tegnspråklige elever vil stå sentralt.

   Etter at du har tatt 60 studiepoeng i faget norsk tegnspråk, kan du fordype deg videre i norsk tegnspråk og tegnspråkdidaktikk i lærerutdanningens andre syklus (fjerde og femte år).

 • Videre studiemuligheter ved OsloMet

  Mye av det faglige innholdet og undervisningen på programmet er felles med fagplanen i norsk tegnspråk i grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn og grunnskolelærerutdanningen for 5.-10. trinn (emnene MGNT3100 Norsk tegnspråk 1 og MGNT3200 Norsk tegnspråk 2). 

  Studiet kan gi deg den tegnspråkkompetansen som er nødvendig for å være kvalifisert for opptaksprøve til bachelorprogrammet i tegnspråk og tolking eller til masterfordypningsemner i Norsk tegnspråk og tegnspråkdidaktikk ved OsloMet. 

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.