Drama- og teaterkommunikasjon

Årsstudium

Drama- og teaterkommunikasjon tilbyr mange valgmuligheter innenfor scenekunstfeltets ulike praksiser og pedagogiske perspektiver. Med denne kompetansen kan du få mulighet til arbeide innenfor kreative næringer, formidling og undervisning

 • Opptakskrav, søknadsfrist og poeng

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse (samordnaopptak.no) eller realkompetanse.

  Søknadsfrist

  • 15. april: Ordinær søknadsfrist.
  • 1. mars: Søknadsfrist for enkelte søkergrupper (se samordnaopptak.no).

  Poenggrense ved siste opptak

  • Ordinær kvote: 58,4
  • Kvote for førstegangsvitnemål: 48,5

  Søk med studiekode

  215 618

  Opptak til årsstudier ved OsloMet.

 • Hva lærer du?

  Drama og teater er estetiske og praktiske studier som er forankret både i teaterkunsten og pedagogikken. Denne kombinasjonen kommer til uttrykk gjennom kunnskap om temaer som teatrets historie, dramapedagogikk, scenekunstens formspråk, dramaturgiske virkemidler, framføringsteknikker og forestillingsarbeid.

  Den pedagogiske forankringen vises ved at drama knytter lærings- og oppdragelsesarbeid opp mot barns utvikling gjennom lek og andre skapende aktiviteter.

  Noe av det spesielle ved drama er at man benytter egen kropp og stemme som dramatiske uttrykksmidler i samspill med andre. Velger du å studere drama, kan du derfor fremme den personlige og sosiale utviklingen ved bruk av fantasi, kreativitet, formgiving og samarbeidsevne.

 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

   

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Hva kan du jobbe som

  Årsstudiet tilsvarer det første studieåret i bachelorstudiet i drama og teaterkommunikasjon.

  Drama og teater utgjør vesentlige deler av kulturlivet både i amatør- og yrkessammenheng og kan inngå i skolens undervisning på alle trinn.

  Bachelorstudiet kan brukes i en rekke jobber innen skolesektoren, voksenopplæring, amatørteatervirksomhet og annet kulturarbeid.

 • Praksis

  Dette studiet omfatter dramapraksis og fortellerpraksis.

  Les om praksis for drama- og teaterkommunikasjon på student.oslomet.no.

 • Videre studiemuligheter

 • Spesielle hensyn

  Les mer om hva som kreves for opptak ved dette studiet på student.oslomet.no:

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema