Drama- og teaterkommunikasjon

Årsstudium

Drama- og teaterkommunikasjon tilbyr mange valgmuligheter innenfor scenekunstfeltets ulike praksiser og pedagogiske perspektiver. Med denne kompetansen kan du få mulighet til arbeide innenfor kreative næringer, formidling og undervisning.

 • Opptakskrav, søknadsfrist og poeng

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse (samordnaopptak.no) eller realkompetanse.

  Opptak til bachelorstudier og årsstudier ved OsloMet.

  Søknadsfrist

  • 15. april: Ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: Søknadsfrist for enkelte søkergrupper (se samordnaopptak.no)

  Poenggrense ved siste opptak

  • Ordinær kvote: 58,4
  • Kvote for førstegangsvitnemål: 48,5

  Søk med studiekode

  215 618

 • Hva lærer du?

  Drama og teater er estetiske og praktiske studier som er forankret både i teaterkunsten og pedagogikken. Denne kombinasjonen kommer til uttrykk gjennom kunnskap om temaer som teaterets historie, dramapedagogikk, scenekunstens formspråk, dramaturgiske virkemidler, framføringsteknikker og forestillingsarbeid.

  Den pedagogiske forankringen vises ved at drama knytter lærings- og oppdragelsesarbeid opp mot barns utvikling gjennom lek og andre skapende aktiviteter.

  Noe av det spesielle ved drama er at man benytter egen kropp og stemme som dramatiske uttrykksmidler i samspill med andre. Velger du å studere drama, kan du derfor fremme den personlige og sosiale utviklingen ved bruk av fantasi, kreativitet, formgiving og samarbeidsevne.

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Hva koster det?

 • Hva kan du jobbe som

  Årsstudiet tilsvarer det første studieåret i bachelorstudiet drama og teaterkommunikasjon.

  Drama og teater utgjør vesentlige deler av kulturlivet både i amatør- og yrkessammenheng og kan inngå i skolens undervisning på alle trinn.

  Bachelorstudiet kan brukes i en rekke jobber innen skolesektoren, voksenopplæring, amatørteatervirksomhet og annet kulturarbeid.

 • Videre studiemuligheter

 • Spesielle hensyn

  Les mer om hva som kreves for opptak ved dette studiet:

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.