To drama- og teaterstudenter i svarte klær fremfører dukketeater på en scene. Den ene studenten holder opp en dinosaurdukke, mens den andre holder to svarte stenger hvor en papirsommerfulg er festet i enden.

Drama- og teaterkommunikasjon

Årsstudium

Studiet tilbyr mange valgmuligheter innenfor scenekunstfeltets ulike praksiser og pedagogiske perspektiver. Med denne kompetansen kan du få mulighet til arbeide innenfor kreative næringer, formidling og undervisning.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak var poenggrensene

  • 55,6 i ordinær kvote
  • 46,1 i kvote for førstegangsvitnemål
 • Slik søker du

  Du søker på Samordna opptak med studiekode 215 618.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: frist for enkelte søkere

  Mer om å søke på årsstudium.

 • Hva lærer du?

  Drama og teater er estetiske og praktiske studier som er forankret både i teaterkunsten og pedagogikken.

  Denne kombinasjonen kommer til uttrykk gjennom kunnskap om temaer som

  • teaterets historie
  • dramapedagogikk
  • scenekunstens formspråk
  • dramaturgiske virkemidler
  • framføringsteknikker
  • forestillingsarbeid

  Den pedagogiske forankringen vises ved at drama knytter lærings- og oppdragelsesarbeid opp mot barns utvikling gjennom lek og andre skapende aktiviteter.

  Noe av det spesielle ved drama er at man benytter egen kropp og stemme som dramatiske uttrykksmidler i samspill med andre.

  Velger du å studere drama, kan du derfor fremme den personlige og sosiale utviklingen ved bruk av fantasi, kreativitet, formgiving og samarbeidsevne.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Hva kan du jobbe som

  Årsstudiet tilsvarer det første studieåret på bachelor i drama og teaterkommunikasjon.

  Drama og teater utgjør vesentlige deler av kulturlivet både i amatør- og yrkessammenheng og kan inngå i skolens undervisning på alle trinn.

  Bachelorstudiet kan brukes i en rekke jobber innen skolesektoren, voksenopplæring, amatørteatervirksomhet og annet kulturarbeid.

 • Spesielle hensyn

  Les mer om hva som kreves for opptak ved dette studiet:

 • Videre studiemuligheter ved OsloMet

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Studenthistorier

Dramastudenter poserer med svart bakgrunn. En lager surt fjes og den andre smiler og slår ut med armene.
– I løpet av studiet har jeg bestemt meg for å bli teaterregissør

Sebastian Wie Murphy (22) har holdt på med amatørteater store deler av livet – og drømmer om en karriere som teaterregissør.