Tre studenter har teaterfremføring

Drama- og teaterkommunikasjon

Bachelorprogram

Drama og teater er estetiske og praktiske studier som er forankret både i teaterkunsten og pedagogikken. Her vil du få kunnskap om teatrets historie, dramapedagogikk, scenekunstens formspråk, dramaturgiske virkemidler, framføringsteknikker og forestillingsarbeid. Studiet er både praktisk og teoretisk hvor du får anledning til å utfolde deg «på gulvet» samt prøve deg som dramalærer.

 • Studiestart

  Sjekk studiets egen studiestartside (student.oslomet.no). Her finner du studiets programplan og oversikt over timeplan og pensum.

  NB! Vær obs på at timeplanen ikke nødvendigvis stemmer overens med din personlig tilpassede etter at du har akseptert tilbudet fra oss og registrert deg som student. For å få personlig tilpasset timeplan må du være registrert student for å kunne logge deg inn på "Min side".

  Generell informasjon om studiestart ved OsloMet høsten 2020.

 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Opptakskrav og poeng

  Poenggrense ved siste opptak 

  Ordinær kvote: 46,8
  Kvote for førstegangsvitnemål: 35,2

  Opptakskrav 

  Generell studiekompetanse (samordnaopptak.no)  / realkompetanse

 • Slik søker du

  Slik søker du

  Du søker om opptak til bachelorstudier ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus) via Samordna opptak.

  Les mer om søknadsprosessen her.

  Søknadsfrist 

  • 15. april - ordinær søknadsfrist. 
  • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse. Se sidene til Samordna opptak. 

  Søk med studiekode

  215 439

  Når får du svar på søknaden?

  Du får svar i hovedopptaket (samordnaopptak.no) 20. juli. Svaret finner du i søknaden din på Samordna opptak.

   

 • Hva lærer du?

  I drama og teater bruker du egen kropp og stemme som dramatiske virkemidler i samspill med andre. Kunnskap om drama og teater er noe du kan få bruk for på mange andre arenaer enn på en teaterscene – og studiet gir store muligheter for personlig utvikling. 

  Gjennom bachelorstudiet i Drama- og teaterkommunikasjon lærer du om teatrets historie, dramapedagogikk, scenekunstens formspråk, dramaturgiske virkemidler, framføringsteknikker og forestillingsarbeid. 

  Du lærer å bruke fantasi og kreativitet både alene og i samarbeid med andre, og med denne kunnskapen i bunn kan du jobbe både innenfor kreative næringer, formidling og i skolen.  

  Etter endt studie vil du ha lært å planlegge, gjennomføre og vurdere drama og teater for barn, unge og voksne amatører. Du vil ha lært bruk av dramaturgi og sceniske virkemidler og kan utarbeide et regikonsept.  

  Studiet består av emnene drama- og teaterkommunikasjon (60 stp.), dramaturgi (30 stp.) og valgemnene fortellerkunst (30 stp.), maskespill (30 stp.), figurteater (30 stp.) og regi (30 stp.).

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet er bygd opp av flere emner, hvorav tre emner på tilsammen 120 studiepoeng er obligatoriske. De resterende to emnene er valgfrie fordypninger.  

  Siden drama- og teater foregår i samspill med andre, er undervisningen også lagt opp slik at læringen i stor grad foregår sammen med andre. Det er viktig at studentene er til stede og aktivt medvirkende i undervisning og gruppearbeid. Noe av undervisningen vil foregå på engelsk.  

  Teoretisk stoff blir formidlet i forelesninger og seminarer, mens arbeidet med uttrykk og samspill blir gjort som praktiske øvinger. Du må også kunne bruke ulike søkeverktøy for å finne relevant forskning og kilder til oppgaver og prosjektarbeid. 

  Noen av undervisningsformene er: 

  • Forelesninger
  • Seminarer
  • Teaterforestillinger
  • Dramapraksis
 • Studiets oppbygging

   

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester

  2. studieår

  3. semester
  4. semester

  3. studieår

  5. semester
  6. semester
 • Hva kan du jobbe som?

  Drama og teater utgjør vesentlige deler av kulturlivet både i amatør- og yrkessammenheng, og kan inngå i skolens undervisning på alle trinn. 

  Bachelorgraden kan åpne døren til en rekke jobber innenfor: 

  • Skolesektoren
  • Voksenopplæring
  • Amatørteatervirksomhet
  • Annet kulturarbeid

  For å være kvalifisert til å undervise i skolesektoren, må du i tillegg kombinere studiet med praktisk-pedagogisk utdanning:

 • Praksis

 • Utveksling

  Du kan reise på utveksling i det 4. og/eller 5. semester. Studier i utlandet vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen, og reis ut! 

  Du kan blant annet ta utveksling her: 

  • Danmark
  • Nederland
  • Tsjekkia
  • Australia
  • Brasil
  • Chile
  • USA

  Se flere utvekslingssteder og les mer her.

 • Videre studiemuligheter

 • Spesielle hensyn

Faglig leder

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema

Dramatisk utdanning

Intriger og ulykkelig kjærlighet, blødende hjerter og et søksmål: En helt vanlig dag for studentene i drama og teaterkommunikasjon.

Dramastudenter med hvit sminke og i barokk-kostymer

Studenthistorier

Dramastudenter med hvit sminke og i barokk-kostymer

Dramatisk utdanning

Intriger og ulykkelig kjærlighet, blødende hjerter og et søksmål: En helt vanlig dag for studentene i drama og teaterkommunikasjon.