Design og kommunikasjon i digitale medier

Årsstudium

Lær å utforme og formidle budskap gjennom digitale medier og visuell kommunikasjon. Studiet er for deg som ønsker å utvikle praktiske ferdigheter på dette området.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak var poenggrensene

  • 54,7 i ordinær kvote
  • 36,5 i kvote for førstegangsvitnemål
 • Slik søker du

  Du søker på Samordna opptak med studiekode 215 602.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: frist for enkelte søkere

  Mer om å søke på årsstudium.

 • Hva lærer du?

  Du lærer å utforme og formidle budskap gjennom digitale medier. Studiet er beregnet på deg som ønsker å utvikle praktiske ferdigheter på dette området.

  Du skal også kunne øve opp analytisk forståelse og evne til kritisk refleksjon.

  Studiet gir deg kunnskaper og ferdigheter slik at du blant annet kan framstille tekst, bilde og illustrasjoner i ulike presentasjoner med høy kvalitet.

  Videre skal du kunne gjennomføre en prosess fra idé til ferdig produkt på en slik måte at design, uttrykk og struktur understøtter innholdet og gjør budskapet tilgjengelig for mottakeren.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester

  2. studieår

  3. semester
  4. semester
 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  Du må regne med utgifter til Adobe-pakken.

  Vikar- og stipendordning

  Som en del av satsingen Kompetanse for kvalitet kan lærere som ønsker å ta videreutdanning søke om stipend eller vikarmidler fra Utdanningsdirektoratet (udir.no).

  For å søke vikar- eller stipendordning fra Udir for å ta dette studiet, må du registrere søknaden din i søknadssystemet på Udir sine nettsider i perioden 1. februar – 1. mars.

  I søknadssystemet velger du «andre studietilbud».

  «Andre studietilbud» er ordinære videreutdanningstilbud som universiteter og høgskoler tilbyr, men som ikke står i Udirs studiekatalog.

  Man kan søke om å få de samme betingelsene med vikar- eller stipendordning for å ta «andre studietilbud». 

  NB! Du må i tillegg søke opptak til studiet direkte til OsloMet innen studiets søknadsfrist.

 • Hva kan du jobbe som

  Målgruppen for studietilbudet er folk som skal arbeide med digitale produksjonsverktøy.

  Det kan være

  • informasjonsmedarbeidere
  • kulturarbeidere
  • bibliotekarer
  • lærere i grunnskole og videregående skole
  • lærere på høgskole og universitet
  • illustratører
  • kunstnere
 • Videre studiemuligheter ved OsloMet

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...