Tre unge kvinnelige tegnspråkbrukere i klasserom.

Vil du ta masterfordypning i norsk tegnspråk og tegnspråkdidaktikk?

Tar du grunnskolelærerutdanning (1-7 eller 5-10) og velger 60 studiepoeng i faget norsk tegnspråk i første syklus (1.-3. år), kan du fordype deg videre i norsk tegnspråk og tegnspråkdidaktikk i lærerutdanningens andre syklus (4. og 5. år).

Foto: OsloMet

Masterfordypningen består av tre emner på 15 studiepoeng. Ved å velge fagfordypning i norsk tegnspråk og tegnspråkdidaktikk vil du opparbeide deg en kompetanse som er attraktivt både i skolen og på tegnspråkfeltet.
Foto:  NTB scanpix

– Fordypningen i tegnspråk gir inngående kunnskap for å forstå, analysere og utvikle undervisning i og på tegnspråk i norsk skole, sier Johan Hjulstad, førsteamanuensis ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning. Han understreker at det er et stort behov for denne kompetansen i skolen.

Masterfordypningen i femårig lærerutdanning er relevant for undervisning og veiledning, forskning, forsøks- og utviklingsarbeid, faglig og administrativ ledelse i grunnopplæringen. Fagfordypning i norsk tegnspråk og tegnspråkdidaktikk tar utgangspunkt i teoretiske og metodologiske tilnærminger til hvordan barn og unge i et flerspråklig samfunn møter tegnspråkfaget i skolen.

Målet er å gi studentene inngående kunnskap i faget slik at de blir i stand til å utvikle sin egen og fremtidige elevers språk- og tekstkompetanse og videreutvikle sin egen profesjonalitet som lærer i og på tegnspråk. – Johan Hjulstad, førsteamanuensis ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning.

Undervisningen som gis i forbindelse med fagfordypningen og masteroppgaven, vil være nettbasert og er et samarbeid mellom OsloMet, NTNU og Høgskulen på Vestlandet. Gjennom nettundervisning og studentledete seminarer på nett analyserer og presenterer deltakerne fag- og forskningslitteratur.

– Studentene får anledning til å utvikle en kritisk tilnærming til ulike sider ved læreplanverket med vekt på tegnspråkfaget, utdyper Hjulstad. 

Kontakt

Laster inn ...

Femårig lærerutdanning med fordypning i tegnspråk

Det er mulig å få tilpasset fordypningsdelen i norsk tegnspråk og tegnspråkdidaktikk inn i lærerutdanninger ved andre institusjoner. Vær tidlig ute med å kontakte den aktuelle lærerutdanningsinstitusjonen hvis du ønsker å søke om denne muligheten.

Søknadsfrist for tidlig søknad er 1. mars. Det er mulig å søke fram til 15. april.

Publisert: 11.02.2021 | Ida Viksveen Larsen