Portrett av Laila Fauske. I bakgrunnen en grønn busk.

Nytt dekanat på TKD

I vår ble det klart at Laurence Habib blir ny dekan på TKD. Med seg i dekanatet får hun Laila Fauske som blir ny prodekan for FoUI og Marius Lysebo som får fire nye år som prodekan for utdanning.

Dermed har hele lederkabalen på Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) gått opp, for denne uka ble også tre nye instituttledere ansatt.

Den påtroppende dekanen ser frem til samarbeidet med den nye ledergruppa.

– Jeg er meget fornøyd med at Marius og Laila har takket ja til å bli med i dekanatet i neste periode. Begge har lang erfaring fra OsloMet og fra fakultetet og jeg tenker at våre faglige bakgrunner vil utfylle hverandre på en god måte.

Jeg gleder meg til å jobbe i det nye dekanatet og ta tak i de mulighetene og utfordringene som kommer, sier Habib.

En sterk, raus og kvalitetsdreven forskningskultur

Laila Fauske kommer fra Institutt for estetiske fag (EST), der hun er ansatt som professor og underviser i kunst og designdidaktikk, primært på master. Hun leder forskningsgruppen Utdanning og samfunn.

Hun har vært på EST siden 2014 og har blant annet vært studieleder ved instituttet. I senere tid har Fauske bidratt i utvikling av TKDs siste tilskudd av ph.d.-programmer, Innovasjon for bærekraft.

Hun har en doktorgrad fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og er utdannet lærer innen fagområdet design, kunst og håndverk.

– Hva ser du frem til i den nye jobben som prodekan for FoUI - og er det noe du er spesielt opptatt av?  

– Først og fremst gleder jeg meg til å bli kjent med det brede forskningsmiljøet på TKD og til arbeidet med å revidere og videreutvikle fakultetets FoUI-strategi. TKDs forskningsportefølje dekker i dag et bredt spekter av samfunnsrelevante tematikker.

– Jeg gleder meg til å se porteføljen vokse og utvikle seg. For eksempel har jeg tro på at vi kan forvente flere gode tverrfaglige samarbeid på tvers av instituttene – eksempelvis fra design, kunst, bygg og IT og at slike samarbeid skal bidra til å synliggjøre TKD som et fremtidsrettet og livskraftig fakultet.

– Med mitt ståsted i utdanningsfeltet banker hjertet varmt for forskerutdanningene på TKD og jeg ser frem til at ph.d.-programmet "Innovasjon for bærekraft" nå realiseres.

– Jeg er opptatt av kunnskapsbygging og utvikling av robuste og fruktbare forskningsfellesskap. Jeg vil derfor legge vekt på at vi sammen bygger en sterk, raus og kvalitetsdreven forskningskultur ved fakultetet.

– De ulike forskningsmiljøene på fakultetet er i sin egenart unike og bidrar på ulike måter til fakultetets forskningsportefølje. Det er viktig at fakultetets FoUI-arbeid både samsvarer med og bidrar til å løse samfunnsrelevante problem.

– For å få til dette er gode rammer for forskningen helt avgjørende og da kommer vi ikke unna viktigheten av en solid Seksjonen for forskning og utvikling. Det er et samarbeid jeg vil prioritere, forteller Fauske.  

– Et annet moment jeg vil trekker frem er hvor viktig det er at forsknings- og utviklingsarbeid også kommer tilbake til utdanningsprogrammene og studentene våre.

– Forskningsmiljøene har et tungt ansvar når det gjelder å bygge kunnskapsgrunnlaget for studiene på TKD. Jeg håper å kunne bidra på dette området også, i perioden som kommer. 

Portrett av Marius Lysebo

Utdanning er komplekst og interessant

Marius Lysebo gleder seg til å ta fatt på en ny periode i dekanatet. Han har en doktorgrad i teoretisk fysikk fra UiO, hvor han studerte kvantemekanikk ved svært lave temperaturer, mastergrad i fysikk fra UiO og bachelorgrad i realfag. Men aller best likte han å undervise, forteller Lysebo.

– Jeg er en fysiker som har brukt stadig mer tid på utdanning, de siste fire årene som prodekan for utdanning. Ikke fordi fysikk er kjedelig, men fordi jeg oppfatter utdanning som mer komplekst og mer interessant.

– Jeg ser frem til å arbeide med sakene, store og små, fordi jeg virkelig finner sakene genuint interessante.

–  Så ser jeg frem til å fortsette samarbeidet med folkene jeg har jobbet med en stund nå, og som jeg setter veldig pris på. I tillegg blir det jo spennende å skulle samarbeide med nye ledere og ansatte på fakultetet.

– Det er viktig for meg å virkelig takke alle jeg har hatt kontakt med rundt omkring på fakultetet de siste fire årene. Folk har vært særdeles tålmodige med meg når jeg ikke har forstått, vist forståelse for at ting kan ta tid og har være respektfullt enige og uenige med meg.

– Hva vil du legge vekt på i rollen som prodekan denne perioden?

– Jeg vil ikke være prodekan for utdanning med én hjerte- og fanesak. Utdanning og undervisning er alt for komplisert til det.

– Jeg vil være en prodekan som jobber med en bredde av saker som betyr noe for studenter og ansattes hverdag. Småsaker som kan gjøre studie- eller arbeidsdagen litt enklere eller bedre er også meningsfulle for meg å ruske i.

– Jeg har ingen hemmelig plan for noe som helst og tror mer på langsomme udramatiske forbedringer av det eksisterende enn revolusjon. Jeg vil ellers ikke gå høyt på banen med programerklæring uten en gang å ha møtt det nye dekanatet og den nye ledergruppa. Men jeg kan love at jeg skal gjøre det som er mulig for meg i de neste fire årene, smiler Lysebo.

Les også disse sakene:

Publisert: 22.06.2023 | Hilde M. Kringeland