Bilde av arbeidsgruppa som står bak det digitale TAO-kurset: Mari Nielsen Vaage, Berit Sadeh og Randi Havnen.

Nytt heldigitalt kurs i Tolkens ansvarsområde

OsloMet har utviklet et heldigitalt kurs i Tolkens ansvarsområde (TAO-kurs). Nå blir kurset lettere tilgjengelig for deltakere over hele landet.

Foto: Solfrid Hartberg

Nylig ble det avholdt en formell lansering og demonstrasjon av det nye kurstilbudet. Til stede på lanseringen var kollegaer og fagpersoner fra OsloMet, tidligere kursholdere og veiledere, samt samarbeidspartnere fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Utlendingsdirektoratet (UDI), Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Universitetet i Bergen (UiB). 

Les mer om det digitale kurset:

Et reelt nasjonalt kurstilbud

Tolkens ansvarsområde (TAO) er et innføringskurs i tolkens yrkesetikk (tolkeloven) og tolkens plass i samtalen. Fram til og med våren 2022 har kurset vært gjennomført med fysisk oppmøte i Oslo. Kurset har gått over 3 dager, som regel i helgen. 

Det har vært stor etterspørsel etter et digitalt kurstilbud. Med utviklingen av det digitale TAO-kurset blir kurset lettere tilgjengelig for deltakere over hele landet og utgjør et reelt nasjonalt kurstilbud.

Kurset har vært virksomt i over 15 år og har helt siden opprettelsen av Nasjonalt tolkeregister bidratt til å etablere en felles minstestandard for oppføring i registeret. OsloMet har hatt ansvar for å tilby kurset siden 2018, på oppdrag fra IMDi. 

– Det er stort behov for flere kvalifiserte tolker til alle landets kommuner. Vi er derfor stolte over å tilby et heldigitalt kurs som er tilgjengelig for deltakere over hele landet, uavhengig av bosted, økonomi eller livssituasjon, sier seksjonssjef Ronald Worley.

Om kurstilbudet

Det digitale kurstilbudet går over to og en halv uke og er et arbeidsintensivt kurs bestående av fire ulike moduler. Hver modul består av et selvstudium som deltakerne må jobbe med på egen hånd og et digitalt kurstreff via Zoom. De digitale kurstreffene består av dialogforelesninger, aktive diskusjoner i breakout-rooms og tolkeøvelser gjennom rollespill.

Kurset er et gratis tilbud til alle som oppnår tilfredsstillende resultat på Tospråktesten – en muntlig prøve for potensielle tolker. Etter gjennomført kurs kan deltakerne søke om oppføring i Nasjonalt tolkeregister i kategori E. 

Prosjektgruppen som har utviklet kurstilbudet har bestått av:

Avbildet over er Mari Nielsen Vaage, Berit Sadeh og Randi Havnen, som har sittet i prosjektgruppen og vært ansvarlige for å utvikle kurstilbudet. 

Våren 2022 har det blitt gjennomført to piloter og to ordinære kurs, og tilbakemeldingene fra deltakerne på kurset har vært svært gode.

Et samlet kvalifiseringstilbud for tolker

OsloMet tilbyr et samlet kvalifiseringstilbud for tolker til alle nivåer i Nasjonalt tolkeregister. Alle som ønsker å arbeide som tolk i offentlig sektor, anbefales å søke videre kvalifisering gjennom å ta tolkeutdanning. 

Les mer om OsloMets samlede kvalifiseringstilbud for tolker.

Publisert: 30.08.2022 | Mari Nielsen Vaage