English version
Nærbilde av fasade med teksten Oslo Metropolitan University, delvis dekket av et tre.

Solidaritet med krigsofre

OsloMet fordømmer de grufulle handlingene som sivile palestinere og israelere blir utsatt for.

Det er hjerteskjærende å være vitne til det som utspiller seg i Midtøsten, og de enorme tap og lidelser krigshandlingene medfører.  

Våre tanker er med alle de uskyldige som bøter med liv, lider og lever i frykt. 

OsloMet har samarbeidspartnere både i Gaza og på Vestbredden i Palestina, og i Israel. Vi står sammen med våre medstudenter og kolleger ved universiteter og forskningsinstitusjoner som har fått en uutholdelig hverdag. 

Vi vil også støtte og vise omsorg for våre egne studenter og ansatte ved OsloMet som er berørte, og er redde for venner, familie og kolleger i de utsatte områdene.  

Her finner du informasjon om støttetjenester til studenter og støttetilbud til ansatte

Kunnskap bygger samfunn 

I tider der man kan miste troen på fredelig fellesskap og minnelige løsninger på konflikter, er det desto viktigere å hegne om kunnskapsinstitusjonene.  

Verdenssituasjonen understreker den avgjørende rollen skoler og universiteter har som en inkluderende arena for utvikling av kunnskap.  

Norge har initiert og forpliktet seg til FN-erklæringen om sikre skoler (regjeringen.no

Erklæringen gir regjeringer muligheten til å uttrykke bred politisk støtte for beskyttelse og opprettholdelse av utdanning under væpnede konflikter.  

Den gjør også at stater kan forplikte seg til retningslinjene for å beskytte skoler og universiteter mot militær bruk under væpnet konflikt (icrc.org).

Retningslinjene oppfordrer alle parter i væpnede konflikter til å ikke bruke skoler og universiteter på noen måte til støtte for deres militære innsats, og ikke ødelegge dem som et tiltak ment for å frata de motstridende partene i væpnet konflikt muligheten til å bruke dem i fremtiden.  

OsloMet ber innstendig om at erklæringen og retningslinjene blir respektert. 

Christen Krogh, rektor ved OsloMet 

Eksempler på OsloMets forskningssamarbeid i Israel og Palestina

Publisert: 18.10.23 | OsloMet