English version
Nærbilde av fasade med teksten Oslo Metropolitan University, delvis dekket av et tre.

Solidaritet med krigsofre

OsloMet fordømmer de grufulle krigshandlingene sivilbefolkningen i Palestina blir utsatt for.

Det er hjerteskjærende å være vitne til det som utspiller seg i Palestina, og de enorme tap og lidelser krigshandlingene medfører.  

Vi fordømmer på det sterkeste staten Israels brutale angrep på sivile og sivil infrastruktur. Det finnes ingen unnskyldninger for de overgrepene vi ser utfolde seg. Dette er på ingen måte forholdsmessige reaksjoner på Hamas angrep i Israel - et angrep vi også fordømmer. 

Vi må få en umiddelbar humanitær våpenhvile!

Våre tanker er med alle de uskyldige som bøter med liv, lider og lever i ufattelig frykt. 

OsloMet har samarbeidspartnere både i Gaza og på Vestbredden i Palestina, og i Israel. Vi står sammen med våre medstudenter og kolleger ved universiteter og forskningsinstitusjoner som har en uutholdelig hverdag. 

Ved universitetet har vi mange studenter og ansatte som har det tungt. De kan ha mistet familiemedlemmer, venner og kolleger i hjemlandet, eller frykter for deres liv.

Det er svært viktig at vi ser hverandre og viser omsorg. 

Her finner du informasjon om støttetjenester til studenter og støttetilbud til ansatte

Kunnskap bygger samfunn 

I tider der man kan miste troen på fredelig fellesskap og minnelige løsninger på konflikter, er det desto viktigere å hegne om kunnskapsinstitusjonene.  

Verdenssituasjonen understreker den avgjørende rollen skoler og universiteter har som en inkluderende arena for utvikling av kunnskap.  

Norge har initiert og forpliktet seg til FN-erklæringen om sikre skoler (regjeringen.no

Erklæringen gir regjeringer muligheten til å uttrykke bred politisk støtte for beskyttelse og opprettholdelse av utdanning under væpnede konflikter.  

Den gjør også at stater kan forplikte seg til retningslinjene for å beskytte skoler og universiteter mot militær bruk under væpnet konflikt (icrc.org).

Retningslinjene oppfordrer alle parter i væpnede konflikter til å ikke bruke skoler og universiteter på noen måte til støtte for deres militære innsats, og ikke ødelegge dem som et tiltak ment for å frata de motstridende partene i væpnet konflikt muligheten til å bruke dem i fremtiden.  

OsloMet ber innstendig om at erklæringen og retningslinjene blir respektert. 

Christen Krogh, rektor ved OsloMet 

OsloMets forskningssamarbeid i Israel og Palestina

Publisert: 18.10.2023 |