Fasaden til vitenskapsakademiets villa i Oslo, bygd i herskapelig arkitektur, malt i gult, med stor hage.

SPS-professor blir medlem i Det Norske Vitenskapsakademi

Historikar ved Senter for profesjonsforsking, Fredrik Thue, er vald inn som medlem i den anerkjende organisasjonen.

På medlemsmøtet 7. mars valde Det Norske Vitenskapsakademi (DNVA) inn 20 nye norske og internasjonale medlemmer. Blant desse er historikar og SPS-professor Fredrik Thue, som skal vera del av klassen til organisasjonen for humaniora og samfunnsvitskap.

– Både ærefullt og litt rart, seier professoren.

Thue er kjend for dei omfattande studiane sine av norsk vitskaps- og universitetshistorie, og i seinare tid som leiar for arbeidet med dei to rapportane «Eit ytringsklima under press? Akademisk fridom og ytringsfridom i ei brytningstid» (regjeringen.no) og «Integrasjon og integritet: Tillit til forsking i eit kunnskapssamfunn» (regjeringa.no).

Om dagen arbeider han med eit profesjonshistorisk prosjekt om den lutherske presterolla som går for moderne omsorgs- og oppsedingsprofesjonar som lærarar, sjukepleiarar og sosialarbeidarar.

– Det kjennest både ærefullt og litt rart å bli medlem av DNVA, som eg som ung historikar opplevde som ei litt høgtideleg forsamling av eldre herrar, fortel Thue.

Professor ved Senter for profesjonsforsking, Fredrik Thue. Foto: Benjamin A. Ward / OsloMet

– Men heldigvis har dette prega vorte dempa i seinare år, og eg gler meg til å få vera med i eit akademisk forum som går på tvers av institusjonar og fag og som forhåpentleg kan gi mange nye kontaktar og impulsar framover.

Det Norske Videnskaps-Akademi  vart etablert i 1857 og er ein tverrfagleg institusjon som fremjar norsk vitskap. Den fungerer både som ein møteplass for akademikarar og ein organisasjon som støttar opp om vitskapleg forsking i Noreg.

Relaterte saker

Ny delrapport om styring av lærarutdanningane

Ei ekspertgruppe knytte til Senter for profesjonsforsking har på oppdrag frå Kunnskapsdepartementet levert ein ny delrapport om lærarutdanningane.

elever arbeider på hver sin side av pulten i skolen.
Kva skjer når forskarar sjølv er del av feltet dei forskar på?

Ny bok drøftar korleis forskingskvaliteten kan varetakast når bandet mellom forskar og forskingsobjekt er tett.

Fasaden til universitet med OsloMet logo på veggen
Publisert: 03.04.2024 | Emil Asbøll