Portrett Mathilde Bjørnset ved NOVA, OsloMet.

Mathilde Bjørnset: – Etter noen år som oppdragsforsker begynte ønsket om et helt eget prosjekt å vokse seg frem.

Stipendiatprofil: Da utlysningen fra NOVA på Ungdata junior kom så Mathilde det som en veldig god mulighet til et gøy prosjekt.

Fortell litt om prosjektet ditt

Prosjektet mitt bygger på Ungdata junior en landsdekkende spørreundersøkelse til elever på mellomtrinnet (5.–7. trinn). Formålet med undersøkelsen er å kartlegge de mest sentrale områdene i barns liv, og respondentene får spørsmål om blant annet livskvalitet, helse, venner, skoletrivsel og forhold til foreldre.

Mitt overordnede fokus i doktorgradsprosjektet er hvordan deres skoletilknytning påvirker subjektive livskvalitet. Hvordan forholder denne sammenhengen seg generelt i aldersgruppen, og varierer den mellom ulike sosiale grupper; barn med utenlandsfødte foreldre, gutter og jenter og barn med ulik sosioøkonomisk bakgrunn?

Vi vet generelt mindre om denne aldersgruppen sammenlignet med eldre ungdom, samtidig som vi vet at forhold tidlig i livet kan strekke seg inn i fremtiden. Det er heller ikke publisert noe på disse dataene tidligere, så her er det kunnskapshull å fylle!

Hva lurer du mest på for tiden?

Selv om det egentlig ikke skulle være en del av doktorgraden min, har jeg – som mange andre – blitt tatt av pandemien. Hvordan har sosiale restriksjoner og nedstenging påvirket livskvaliteten til barn på mellomtrinnet?

Hva fikk deg til å velge å starte på et doktorgradsløp?

Etter noen år som oppdragsforsker begynte ønsket om et helt eget prosjekt å vokse seg frem, men jeg visste ikke helt hvordan jeg ville at doktorgradsprosjektet mitt skulle se ut.

Da utlysningen fra NOVA på Ungdata Junior kom så jeg det som en veldig god mulighet til et gøy prosjekt. Med en doktorgrad har man også flere muligheter som forsker, så det er jo også en grunn til at jeg valgte dette.

Hva er bra med å være stipendiat ved NOVA?

På NOVA er vi en god gjeng med stipendiater, i tillegg til et godt samhold med forskermiljøet for øvrig. Her pågår mye interessant forskning på et bredt spekter av tema, og det finnes så mange spennende data på huset!

I tillegg til at kollegaene mine er flinke, er de også veldig hyggelige og det er mange sosiale møtepunkter. Må også trekke frem hvor privilegerte Ungdata-forskerne er som har sekretariatet, som sørger for datainnsamling, datakvalitet og alt man måtte trenge av assistanse.

Hvordan ser drømmeprosjektet ditt ut?

Jeg har mye bra å si om Ungdata Junior, og synes på mange måter jeg jobber på drømmeprosjektet mitt nå.

Likevel hadde det vært gøy å jobbe med paneldata. Det hadde gitt enda flere metodiske muligheter, i tillegg til at det hadde vært spennende å følge barn fra barndom til ungdom og til voksenlivet.

Fakta

Laster inn ...
Publisert: 21.02.2022 | Halvard Dyb