Portrett Michael Wondemu ved NOVA, OsloMet.

Michael Wondemu: – Jeg ønsker å bidra i politikkutformingen rundt velferdsstønader til barnefamilier

Stipendiatprofil: Erfaringer fra landet han vokste opp i samt sterk lidenskap for forskning, har motivert Michael til å velge en akademisk karriere.

Fortell litt om prosjektet ditt

Hovedfokuset i mitt doktorgradsprosjekt er å undersøke indirekte kostnader ved å ha omsorg for et barn med nedsatt funksjonsevne. Prosjektet har tre mål, hvor det første er å undersøke trender i sysselsettingen blant foreldre til barn som har nedsatt funksjonsevne. Det andre er å se på hvordan funksjonshemming hos barn påvirker foreldrenes helse over tid.

Det tredje søker å undersøke kommunale forskjeller og forskjeller i husholdningsnivå når det gjelder indirekte kostnader av funksjonshemming. Jeg bruker metodologisk statistisk analyse av registerdata fra det Statistisk sentralbyrå (SSB) og det norske pasientregister (NPR).

Hva lurer du mest på for tiden?

Akkurat nå lurer jeg mest på hvordan jeg kan bidra i politikkutformingen ved å forske på og gi innsikt i hva som er nødvendige velferdsstønader til barnefamilier, hva som skal til for å være yrkesaktiv når du har et barn med funksjonsnedsettelser og hvordan det å ha et funksjonshemmet barn eventuelt virker inn på helsa til foreldrene.

Hva fikk deg til å velge å starte på et doktorgradsløp?

Jeg vokste opp i et utviklingsland, Etiopia, og har vært vitne til flere sosioøkonomiske problemer som utfordrer utviklingen i landet mitt, for eksempel mangel på sosial sikkerhet og støtteprogrammer for funksjonshemmede. 

Utbredelsen av disse problemene, sammen med min sterke lidenskap for forskning, har motivert meg til å fordype meg i en akademisk karriere innen disse områdene og søke et doktorgradsprogram innen sosialpolitikk.

Hva er bra med å være stipendiat ved NOVA?

Jeg er veldig glad for å være stipendiat på NOVA og jobbe med fagpersoner med omfattende forskningskompetanse. NOVA er et av de største samfunnsforskningsinstituttene i Norge og er et ideelt sted for faglig utvikling.

Hvordan ser drømmeprosjektet ditt ut?

Jeg er veldig fornøyd med mitt nåværende prosjekt, og i årene som kommer håper jeg å fortsette med å jobbe med sosialpolitisk forskning. Jeg planlegger også å gjennomføre samarbeidsforskning med frivillige organisasjoner og offentlige organisasjoner for å bidra med initiativer til reform av trygdesystemet i Etiopia.

Fakta

Michael er stipendiat i Seksjon for helse- og velferdsforskning ved NOVA og tilknyttet prosjektet BUDGET.

Tidsramme (for doktorgradsarbeidet): Våren 2024

Fagdisiplin: Helsevitenskap

Aktuell lesing

Laster inn ...
Publisert: 04.03.2021 | Halvard Dyb