Organisering av Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket har ansvar for drift av biblioteka, kurs, undervisning og rettleiing i informasjonskompetanse, forskingsstøttetenester, samlingsutvikling, produksjon, lagring og deling av lyd- og biletprodukt, og kunnskapsforvaltning.

Avdelinga er organisert i fem seksjonar:

Laster inn ...

Seksjoner i avdelinga

 • Biblioteket Kjeller

  Seksjonen har ansvar for studentretta tenester og drift av biblioteket på campus Romerike.

  • Publikumstenester
  • Kurs, undervisning og rettleiing
  • Formidling
  • Samlingsutvikling
  • Pensumlister 
  Laster inn ...

  Tilsette i biblioteket Kjeller

 • Biblioteket Pilestredet

  Seksjonen har ansvar for studentretta tenester og drift av biblioteka på campus Pilestredet.

  • Publikumstenester
  • Kurs, undervisning og rettleiing
  • Studieverkstad
  • Formidling
  • Samlingsutvikling
  • Pensumlister
  Laster inn ...

  Tilsette i biblioteket Pilestredet

 • Medieseksjonen

  Seksjonen har ansvar for produksjon av film, lyd og bilete, AV-utstyr, undervisningsfilm.

  • Produksjon for lagring
  • Direkte produksjon
  • Utlån av teknisk utstyr
  • Lagring og forvaltning
  • Undervisning for studentane på Medium og kommunikasjon
  • Kursproduksjon
  • OsloMetX
  Laster inn ...
 • Seksjon for samling og system

  Seksjonen har ansvar for å skaffe og tilgjengeleggjere trykt og digitalt materiale til bruk for studentar og tilsette. Seksjonen har også ansvar for å drifte og utvikle biblioteksystema.  

  • Drift og vedlikehald av datasystema.
  • Skaffe trykt og digitalt materiale – som bøker, tidsskrift og databasar.
  • Katalogisering, emneordindeksering og klassifisering.
  • Brukarstøtte for tilgang til dei digitale samlingane til UB.
  • Digitalisering av pensummateriale.
  • OA-publisering (publiseringsfond).
  Laster inn ...

  Tilsette i seksjon for samling og system