English version

Forskning og utvikling ved Handelshøyskolen

Forskningsgruppene undersøker temaer som er relevante for studiene vi tilbyr, og bidrar til kunnskapsgrunnlaget for det samfunns- og arbeidslivet studentene utdannes til.

Forskningspublikasjoner

Se publikasjoner fra Handelshøyskolen (cristin.no)