Illustrasjonsbilde: OsloMet-logo på bygg

Om School of Management

School of Management kopler ledelse med profesjon på tvers av OsloMets enheter, og bidrar til livslang læring og omstilling i arbeids- og samfunnsliv. Vi tilbyr blant annet masterstudier i ledelse, lederutdannelse for rektorer og barnehagestyrere samt skreddersydde lederkurs for helsevesenet.

Ledelse i arbeidslivet 

School of Management er OsloMets senter for etter- og videreutdanning i ledelse. Våre studier retter seg mot ledere innenfor eksempelvis teknologi- eller mediebedrifter, stat- og kommunesektor, helsevesen, privat næringsliv eller bibliotek, på tvers av yrkesgrupper og sektorer. Alle våre programmer er tilpasset yrkesaktive som tar studier ved siden av jobb.

School of Management ved OsloMet er en regional aktør og aktuell samarbeidspartner for offentlige og private virksomheter.

Vi tilbyr etter- og videreutdanninger og utfører oppdrag for private og offentlige aktører.

Kontakt oss

  Laster inn ...

  Faglig koordinator

   Laster inn ...

   Organisering

   School of Management er organisert som en del av Handelshøyskolen ved OsloMet.

   • Handelshøyskolen

    Handelshøyskolen tilbyr utdanning og forskning innen økonomiske og administrative fag for offentlig og privat sektor.

    Laster inn ...