Etter- og videreutdanninger i ledelse

Vi har to typer studietilbud

Videreutdanninger er emner som gir formell kompetanse på universitetsnivå med studiepoeng. Dette kan være emner som inngår i en grad (bachelor, master), eller frittstående emner utenfor gradsystemet.

Etterutdanninger er kortere kurs uten eksamen og studiepoeng, og som ikke inngår i et gradssystem.

Skreddersydd etter- og videreutdanning i ledelse

Vi skreddersyr kompetanseutvikling i samarbeid med virksomheter ut fra deres ønsker og behov, både med og uten studiepoeng. 

Eksempler på slike oppdrag :

 • Lederutviklingsprogram for bibliotekledere i Troms og Finnmark

  Dette programmet går over to år og består av emner innen bibliotek og ledelse. Programmet er spesielt utviklet for bibliotekledere og gjennomføres i kombinasjon av fysiske og digitale samlinger. Se nærmere beskrivelse av innhold i de enkelte emnene:

 • Digital transformasjon og ledelse og Teknologiforståelse for næringsklynger

  School of Management ved OsloMet har tilbudt to videreutdanningsemner innen digital transformasjon og teknologiforståelse spesielt rettet mot næringsklynger:

  • Teknologiforståelse (5 studiepoeng)
  • Digital transformasjon og ledelse (10 studiepoeng)
 • Ledelse, organisasjonskultur og konflikthåndtering (oppdrag for NHO Service og Handel)

  Ledelseskurs med to samlinger i løpet av et studieår der hver samling er på 4-5 dager (onsdag-søndag). 
  Målgruppen er toppledere og mellomledere i NHO Service og Handel sine små- og mellomstore medlemsbedrifter.
  Samling I: konflikthåndtering og ledelse
  Samling II: organisasjonskultur
  Kurset har mindre omfang enn våre ordinære studietilbud, og gir ikke studiepoeng.

 • Organisasjons- og ledelsesprogram (oppdrag for Nye Asker kommune)

  Når Hurum, Røyken og Asker slår seg sammen til Nye Asker kommune bidrar School of Management med et eget organisasjons- og ledelsesutviklingsprogram, utviklet i samarbeid med konsulentselskapet Agenda Kaupang. 

  Oppdraget ble tildelt etter en åpen anbudskonkurranse der tilbudene ble vurdert ut ifra tre kriterier: pris, oppdragsforståelse og kompetanse.

  Totalt 10 fagpersoner bidrar med sin kompetanse i undervisningen som kombinerer forelesninger og prosessveiledning. Programmet består av fire moduler og gjennomføres i perioden januar 2019 til høst 2020:

  • Modul 1 Ressurs-etablering: Felles kultur, verdier og identitet
  • Modul 2 & 3 Mobilisering: Medarbeiderskap; Lederprinsipper, digital-, innovasjons- og endringsledelse
  • Modul 4 Implementering: Strategisk ledelse

Kontakt oss om oppdrag

Laster inn ...

Samarbeidet med oppdragsgiver

Når vi får et oppdrag fra en kunde, eller vinner en anbudskonkurranse, er det mange detaljer som må på plass før studiet eller kurset er leveringsklart: Vi samarbeider aktivt med oppdragsgiver i flere runder for å få innspill fra de som vet «hvor skoen trykker». Slik kvalitetssikrer vi form og innhold sammen.

Dersom oppdraget er et utdanningstilbud med studiepoeng må det i tillegg godkjennes i universitetets studieutvalg, i tråd med gjeldende regelverk.