Kulturledelse

Årsstudium - Videreutdanning

Har du kunstfaglig utdanning eller bakgrunn fra kreative fagområder og ønsker å utvikle dine karrieremuligheter innen kunst- og kulturfeltet?

 • Studiestart

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Opptakskravet er bachelorgrad eller tilsvarende grad innen kunst- og kulturfaglige og kreative fagområder.

  Søkere uten bachelorgrad kan bli tatt opp på bakgrunn av dokumentert realkompetanse. For å oppfylle kravene til realkompetanse må man ha minimum fem års dokumentert jobberfaring fra kunst- og kulturfeltet eller kreative yrker (man må kunne dokumentere at dette har vært hovedbeskjeftigelsen). Det er en forutsetning at søkeren har generell studiekompetanse.

  Poengberegning og rangering

  Det kan gis tilleggspoeng for relevant høyere utdanning utover opptaksgrunnlaget. Relevant utdanning er høyere utdanning innenfor kunst- og kulturfaglige og kreative fagområder. 

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger

  Poenggrense ved siste opptak

  3,25

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen

  Når er søknadsfristen?

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

 • Hva lærer du?

  Studiet i kulturledelse er et årsstudium som henvender seg til personer som har bakgrunn fra kunstfaglige og kreative fagområder, og som ønsker å utvikle sin kompetanse innen kulturledelse.

  Studiet består av mange ulike fagområder, og inneholder fag og emner som er grunnleggende for å kunne organisere og lede egen virksomhet, eller ønsker å jobbe i organisasjoner og institusjoner innen kunst- og kulturfeltet.

 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Hva kan du jobbe som

  Studiet skal bidra til kompetanse i oppstart, organisering og ledelse av egen virksomhet.

  Utdanningen gir sammen med kunstfaglig kompetanse grunnlag for å gå inn i lederstillinger som eksempelvis mellomleder, prosjektleder, og produsent i organisasjoner og institusjoner innen kunst- og kulturfeltet.

 • Spesielle hensyn

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema