Kulturledelse

Årsstudium

Har du kunstfaglig utdanning eller bakgrunn fra kreative fagområder og ønsker å utvikle dine karrieremuligheter innen kunst- og kulturfeltet?

 • Studiestart

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Opptakskravet er fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning på 180 studiepoeng innen kunst- og kulturfaglige og kreative fagområder, eller realkompetanse. Krav til realkompetanse er generell studiekompetanse samt minimum fem års dokumentert jobberfaring fra kunst- og kulturfeltet eller kreative yrker (man må kunne dokumentere at dette har vært hovedbeskjeftigelsen). 

  Poengberegning og rangering

  Mer om hvordan søknaden din poengberegnes. 

  Det kan gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis og relevant høyere utdanning utover opptaksgrunnlaget.  

  Relevant yrkespraksis er arbeid som kunster eller kulturarbeider. Relevant utdanning er høyere utdanning innenfor kunst- og kulturfaglige og kreative fagområder. 

  Poenggrense ved siste opptak

  3,51

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Slik søker du opptak. 

  Når er søknadsfristen?

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

 • Hva lærer du?

  Studiet i kulturledelse er et årsstudium som henvender seg til personer som har bakgrunn fra kunstfaglige og kreative fagområder, og som ønsker å utvikle sin kompetanse innen kulturledelse.

  Studiet består av mange ulike fagområder, og inneholder fag og emner som er grunnleggende for å kunne organisere og lede egen virksomhet, eller ønsker å jobbe i organisasjoner og institusjoner innen kunst- og kulturfeltet.

 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Hva kan du jobbe som

  Studiet skal bidra til kompetanse i oppstart, organisering og ledelse av egen virksomhet.

  Utdanningen gir sammen med kunstfaglig kompetanse grunnlag for å gå inn i lederstillinger som eksempelvis mellomleder, prosjektleder, og produsent i organisasjoner og institusjoner innen kunst- og kulturfeltet.

 • Spesielle hensyn

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema