Kulturledelse

Årsstudium

Har du kunstfaglig utdanning eller bakgrunn fra kreative fagområder og ønsker å utvikle dine karrieremuligheter innen kunst- og kulturfeltet?

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Opptakskrav

  Opptakskravet er fullført bachelorutdanning innen kunst- og kulturfaglige og kreative fagområder på 180 studiepoeng eller tilsvarende.

  Søknadsfrist

  • Ordinært opptak: 15. april.
  • Tidlig opptak: 1. mars.

  Poenggrense ved siste opptak

  3,76

  Opptak til studier ved OsloMet.

 • Hva lærer du?

  Studiet i kulturledelse er et årsstudium som henvender seg til personer som har bakgrunn fra kunstfaglige og kreative fagområder, og som ønsker å utvikle sin kompetanse innen kulturledelse.

  Studiet består av mange ulike fagområder, og inneholder fag og emner som er grunnleggende for å kunne organisere og lede egen virksomhet, eller ønsker å jobbe i organisasjoner og institusjoner innen kunst- og kulturfeltet.

 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Hva kan du jobbe som

  Studiet skal bidra til kompetanse i oppstart, organisering og ledelse av egen virksomhet.

  Utdanningen gir sammen med kunstfaglig kompetanse grunnlag for å gå inn i lederstillinger som eksempelvis mellomleder, prosjektleder, og produsent i organisasjoner og institusjoner innen kunst- og kulturfeltet.

 • Spesielle hensyn

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema