Forum for profesjonshistorie

Forelesning på universitetet med lite plass.

Forum for profesjonshistorie har et todelt mål. For det første skal nettverket stimulere til økt skriftlig publisering via diskusjoner av tekster under arbeid. For det andre skal det fremme en allmenn forståelse av profesjonenes og utdanningens historie.

Forumet vil stimulere til studier av blant annet spørsmål som:

Forumets arbeid

Forum for profesjonshistorie er nært knyttet til arbeidet med OsloMets historie.

Siden nettverkets oppstart i 2014 har arbeidet med OsloMets historie resultert i boken "Profesjonsutdanninger i sentrum - fra jordmorutdanning til OsloMet 1818 - 2018" (pax.no), som ble utgitt i 2022.

Blogg

Forum for profesjonshistorie har en egen blogg, Rom for historien (uni.oslomet.no). Bloggen er en møteplass for alle som er interessert i OsloMets historie.

  • Forumets kontaktpersoner

    Laster inn ...

Relaterte forskningsnyheter

Kvinnelige studenter har gymtime ute
Kåret til en av årets beste fagbøker

Boken «Profesjonsutdanninger i sentrum. Fra jordmorutdanning til OsloMet 1818–2018» av Jan Messel får rosende omtale Forskerforum.

Et eldre sorthvitt-bilde som viser en klasse med kvinnelige studenter ved arbeidspultene sine.
Disse utdanningene har betydd enormt mye for likestillingen i Norge

Forsker Jan Messel har skrevet bok om OsloMets historie og trekker frem en rekke kvinnedominerte utdanninger som endret Norge.