Utdanning og kvalifisering

Senter for profesjonsforskning drifter flere kvalifiseringstilbud for ansatte ved OsloMet, og for eksterne forskere.

Meritteringsordning

Senter for profesjonsforskning har administrativt ansvar for OsloMets meritteringsordning for fremragende undervisere. 

Fast ansatte ved universitetet i stillingskategorien førstelektor, førsteamanuensis, dosent eller professor har anledning til å søke om status som merittert underviser.

Du finner mer informasjon om meritteringsordningen på ansatt sidene (ansatt.oslomet.no).