English version

Utdanning og kvalifisering

Senter for profesjonsforskning drifter flere kvalifiseringstilbud for ansatte ved OsloMet, og for eksterne forskere.

  • Merittering av undervisere ved OsloMet

    Senter for profesjonsforskning har administrativt ansvar for OsloMets meritteringsordning for fremragende undervisere.

    Fast ansatte ved universitetet i stillingskategorien førstelektor, førsteamanuensis, dosent eller professor har anledning til å søke om status som merittert underviser.

    Du finner mer informasjon om meritteringsordningen på ansatt sidene (ansatt.oslomet.no).