Utdanning og kvalifisering

Senter for profesjonsstudier drifter flere kvalifiseringstilbud for ansatte ved OsloMet, og for eksterne forskere.

Meritteringsordning

I 2019 har OsloMet innført en meritteringsordning for fremragende undervisere ved OsloMet. Fast ansatte ved universitetet i stillingskategorien førstelektor, førsteamanuensis, dosent eller professor har anledning til å søke om status som merittert underviser.

Les mer om meritteringsordningen ved OsloMet.