Utdanning og kvalifisering

Senter for profesjonsstudier drifter flere kvalifiseringstilbud for ansatte ved OsloMet, og for eksterne forskere.

Meritteringsordning

I 2019 innførte OsloMet en meritteringsordning for fremragende undervisere ved OsloMet. Fast ansatte ved universitetet i stillingskategorien førstelektor, førsteamanuensis, dosent eller professor har anledning til å søke om status som merittert underviser.

Les mer om meritteringsordningen ved OsloMet (ansatt.oslomet.no).

Pedagogisk mappe

Se førsteamanuensis Marte Mangset forklare hvorfor du bør ha dette her (film.oslomet.no).

Profileringsdokument

Se førsteamanuensis Hege Hermansen forklare hva du må tenke på når du skal skrive et slikt dokument her (film.oslomet.no).