Innpassing helsesykepleie

Har du fullført videreutdanning i helsesykepleie / helsesøsterfag og ønsker å bygge på til mastergrad? Da kan du søke om innpassing.

Helsesykepleie er en spesialisering ved masterprogrammet i helsevitenskap. For søkere som ønsker å bygge på til mastergrad har vi laget et eget innpassingsløp med 15 studieplasser. Studiestart er høsten 2023. 

Opptakskrav

For å søke innpassing på dette programmet må du ha

Slik søker du

Du søker på Søknadsweb (fsweb.no) med studiekode 215 6272.

Søknadsfristen er 1. mars. 

Mer om å søke på master.

To ulike studieløp

Det er to ulike studieløp. Hvilket løp du skal følge avhenger av om du allerede har tatt emnet HEL6050 Vitenskapsteori og forskningsmetode  (10 studiepoeng) eller tilsvarende.

Gruppe 1 er for de som ikke har tatt emnet HEL6050 Vitenskapsteori og forskningsmetode (10 studiepoeng) eller tilsvarende tidligere.

Gruppe 2 er for de som har tatt emnet HEL6050 Vitenskapsteori og forskningsmetode (10 studiepoeng) eller tilsvarende tidligere.

Gruppe 1

Du tar 70 nye studiepoeng, fordelt på fire emner pluss masteroppgave.

Du får altså fritak for 50 studiepoeng fra tidligere videreutdanning.

Du gjennomfører studiet på heltid over ett år pluss deler av tredje semester, der du fullfører masteroppgaven.

Første semester (høst 2023)

Andre semester (vår 2024)

Tredje semester (høst 2024)

MAVITD 5910 Masteroppgave (fullføring og innlevering)

Gruppe 2

Søkere som har emnet HEL6050 Vitenskapsteori og forskningsmetode (10 studiepoeng) eller tilsvarende, vil etter opptak kunne søke om fritak for emnet MAVIT4050 Vitenskapsteori og metode (10 studiepoeng).

Du tar 60 nye studiepoeng, fordelt på tre emner pluss masteroppgave.

Du får altså fritak for 60 studiepoeng fra tidligere videreutdanning.

Du gjennomfører studiet på heltid over ett år.

Første semester (høst 2023)

Andre semester (vår 2024)

MAVIT 5910 Masteroppgave (student.oslomet.no)