Har du en tidligere videreutdanning i psykisk helsearbeid etter rammeplan fra 2005?

Med en fullført videreutdanning i psykisk helsearbeidet etter rammeplan av 2005, kan du søke direkte opptak til 3. studieår.

Søkere med fullført videreutdanning i psykisk helsearbeid, 60 studiepoeng, fra kull 2015, kan søke direkte opptak til tredje studieår i ved masterprogram i psykisk helsearbeid høsten 2022, og følger dermed den tidligere studiemodellen ved masterprogrammet.

Søkere med videreutdanning fra andre steder enn HiOA/OsloMet må laste opp programplan med emnebeskrivelse og pensum fra sin videreutdanning i Søknadsweb.

Opptakskrav for innpassing direkte i tredje studieår

Du må ha minimum 10 studiepoeng i vitenskapsteori og forskningsmetode, tilsvarende MAPSD4050 Vitenskapsteori og forskningsmetode (student.oslomet.no) i masterstudiet i psykisk helsearbeid.

Bruk studiekode 215 6073 for å søke direkte opptak til 3. studieår.

Utdanningsplan

Søkerne flyttes direkte inn i 3. studieår, og følger programplanen for kull 2020 (student.oslomet.no).