!
Det er ikke opptak til tannteknikk i 2022.

Tannteknikk

Bachelorprogram

En tanntekniker lager nye tenner til pasienter som har skadet eller mistet tennene sine. Denne utdanningen passer for deg som vil lære et teknisk helsefag der godt håndverk er viktig. Du har god form- og fargesans og interesse for datastyrt design og produksjon.

 • Opptakskrav og poeng

  Poenggrense ved siste opptak

  • Ordinær kvote: 51,3
  • Kvote for førstegangsvitnemål: 42,3

  Opptakskrav

 • Slik søker du

  NB: Ikke opptak i 2022!

  Slik søker du

  Du søker om opptak til bachelorstudier ved OsloMet – storbyuniversitetet via Samordna opptak.

  Les mer om søknadsprosessen her.

  Søknadsfrist 

  • 15. april - ordinær søknadsfrist. 
  • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse. Se sidene til Samordna opptak. 

  Søk med studiekode

  215 705

  Når får du svar på søknaden?

  Du får svar i hovedopptaket (samordnaopptak.no) 20. juli. Svaret finner du i søknaden din på Samordna opptak.

 • Hva lærer du?

  I løpet av bachelorstudiet i tannteknikk lærer du å produsere tannerstatninger på oppdrag fra tannleger. Alle produkter formes spesielt for hver enkelt pasient.

  Noen egenskaper må du imidlertid ha før du tar fatt på en utdannelse for å bli tanntekniker:

  • Du må være tålmodig og nøyaktig, og klare å sitte rolig i lange perioder og arbeide med stor presisjon for at tannerstatningene skal bli så naturtro som mulig.
  • Du må være fingernem og ha godt håndlag, og ønske å bruke tid på å øve deg opp til å mestre ulike manuelle arbeidsprosesser.
  • Du må ha sans for form og farge for å kunne gjenskape tennenes form.
  • Du må være teknisk interessert, da stadig mer av produksjonen foregår med datastyrt teknologi.

  I tillegg til de praktiske ferdighetene, lærer du i løpet av studiene å kjenne tennenes og munnhulens anatomi, og hvordan bittet og musklene innvirker på kjevens funksjoner. I tillegg lærer du om de ulike materialenes egenskaper.

  Som tanntekniker jobber du i liten grad med pasienter, men din jobb spiller i høyeste grad en stor rolle for pasienten. Hvis design, materialvalg, framstillingsteknikk og materialbehandling på en tannerstatning ikke er riktig utført, kan pasienten få helseskade.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Det er lagt opp til omtrent like mye tid på laboratoriene med praktisk ferdighetstrening som til teori. Det er delt inn i til sammen 17 emner. 15 studiepoeng er felles med andre helsefagstudier innenfor humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.

  Bachelorstudiet i tannteknikk har to studieretninger:

  • Fast protetikk –  tannerstatninger som festes permanent til kjeveben, eller gjenstående tenner/tannsubstans
  • Avtagbar protetikk – erstatninger som ikke er permanent festet.

  Du velger studieretning i 3. semester. Fordypning i valgt studieretning gjennomføres i 4., 5. og 6. semester.

  Noen av undervisningsformene er:

  • Ferdighetstrening og ekstern bedriftspraksis
  • Forelesninger (digitale og fysiske)
  • Seminar og omvendt klasseromsundervisning
  • Skriftlige og muntlige oppgaver
  • Mapper
  • Gruppearbeid
  • Selvstudier
  • Framlegg
 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  I 1. semester må du også betale en materiellavgift (startpakke) på 5000 kroner i tillegg til semesteravgiften.

 • Innføringskurs i kjemi

  Innføringskurs i kjemi er et online kurs i kjemi. Innføringskurset er utviklet for studenter som skal starte på bioingeniør, på farmasi, bioteknologi og kjemiingeniør. Det anbefales også for studenter som skal starte på tannteknikk.

  Tannteknikerstudiet har et emne med grunnleggende kjemi i første studieår. Dette emnet forutsetter kjemikunnskaper fra ungdomsskolen og fra første året på videregående. 

  Studenter som ikke har tatt kjemi 1/kjemi 2 på videregående skole, bør sette av minst 20 timer til å arbeide med innføringskurset. De som har tatt kjemi 1/kjemi 2 bør også bruke noen timer på dette kurset. Kurset gir en repetisjon av viktige begreper i kjemien.

  Her finner du innføringskurset i kjemi (bokskapet.oslomet.no).

 • Hva kan du jobbe som?

  Med en bachelor i tannteknikk kan du jobbe ved:

  • Tannteknisk laboratorium (hovedsakelig private)
  • Tannhelseteam sammen med tannleger og annet tannhelsepersonale
  • Kommunale tannhelsetjenesten
  • Undervisningsstillinger ved universiteter eller høgskoler
  • Eget firma

  Jobbmulighetene i Norge er gode, men arbeidsmarkedet i Oslo kan være presset.

 • Praksisplass

  Det er en sammenhengende praksisperiode i dette studiet. Den omfatter hele femte semester og varer i 20 uker.
  Denne praksisen gjennomføres normalt ved tanntekniske bedrifter, men skal i tillegg omfatte observasjonspraksis på inntil fire uker ved en eller flere av disse virksomhetene: 

  • Privat og/eller offentlig tannklinikk/tannlegekontor
  • Kjeveortoped
  • Sykehus
  • Klinisk tanntekniker
  • Annen undervisningsinstitusjon som tilbyr tannbehandling til pasienter

  OsloMet har samarbeidsavtaler med bedrifter i ulike deler av landet, og studentene må regne med opphold utenfor Oslo-området i praksisperioden.

 • Utveksling

  Du kan reise på utveksling i 3. studieår. Oppholdet må være på minimum 12 uker.

  Du finner informasjon om utvekslingsmulighetene for dette studiet på studentsidene

 • Videre studiemuligheter

  Du kan videreutdanne deg i tannteknikk i:

  • New Zealand
  • England
  • Australia
  • England
  • Danmark
 • Spesielle hensyn

  Ferdighetstrening og bekledning

  I løpet av studiet vil det være både ferdighetstreninger og praksis hvor OsloMets regelverk for bekledning kan være aktuelt.

  Les mer om ferdighetstrening og bekledning (student.oslomet.no).

  Andre hensyn

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Studenthistorier

Bjarte sitter i laben og gjør små justeringer på tannerstatninger han har skapt.
Håndverksfag for estetikere med teknisk innsikt

Som tanntekniker må du være kreativ og praktisk anlagt, og dessuten ha formsans og teknisk forståelse.