Digital kompetanse for lærere (nettbasert)

Videreutdanning

Digital kompetanse er en av de grunnleggende ferdighetene som skal integreres i alle fag og på alle nivåer i grunnskolen. Digitale verktøy er pedagogiske hjelpemidler i lærernes daglige arbeid med planlegging, administrasjon, undervisning og evaluering. Studiet kan tas på heltid eller deltid, er nettbasert og basert på egenaktivitet fra studentene.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse/realkompetanse

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her

  Poenggrense ved siste opptak

  Alle kvalifiserte

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. 

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen? 

  • 1. mars: Tidlig opptak. Oppstart i høstsemesteret. 
  • 15. april: Ordinær søknadsfrist. Oppstart i høstsemesteret. 
  • 15. oktober: Ordinær søknadsfrist. Oppstart i vårsemesteret.

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak (oppstart høst) 
  • 10. juli: Hovedopptak (oppstart høst)
  • 1. november: Hovedopptak (oppstart vår)

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere. 

  Søk med studiekode

  215 5820 - deltid

  215 3262 - heltid

 • Hva lærer du?

  Studiet gir innføring i pedagogisk bruk av IKT med vekt på nye didaktiske arbeidsformer, aktuelt teknisk utstyr og teknologiens plass i skole, barnehage, samfunn og arbeidsliv.

  Digital kompetanse for lærere omfatter emner som digital kompetanse og læring, bruk av digitale verktøy og IKT i skole og samfunn. Det blir lagt særlig vekt på didaktiske refleksjoner rundt bruk av digitale verktøy og digital dømmekraft. Dette inkluderes i følgende fire moduler:  

  1. digital kompetanse og læring
  2. bruk av digitale verktøy og sammensatte tekster (lyd, bilde og video)
  3. koding og digital tallbehandling
  4. sosiale medier og vurdering av digitale læringsressurser. 

  Studieside for Digital kompetanse for lærere

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Semesteroversikt og emneplan

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet kan tas på heltid eller deltid, er nettbasert og basert på egenaktivitet fra studentene. Til hver modul er det arbeidskrav som leveres individuelt.

  Målgruppe

  Digital kompetanse for lærere er et skolerelevant fag som tilbys lærerstudenter eller som videreutdanning av lærere.

  Studiet kan følges på to måter:

  1. Som deltaker uten å ta eksamen. Du bruker ressursene fritt, kan delta i diskusjoner og kan gjennomføre øvingsoppgavene på egenhånd.
  2. Som student med eksamen fra OsloMet (30 studiepoeng). Du går gjennom ressursene og jobber med øvingsoppgavene. Som avslutning på hver modul leverer du inn en innleveringsoppgave. Du får tilbakemelding på denne. Oppgaven blir vurdert til godkjent/ikke godkjent. Når alle innleveringsoppgavene er godkjent kan du stille til (muntlig) eksamen. Eksamen kan gjennomføres nettbasert. Da må du huske å melde deg til eksamen, samt betale semester- og studieavgift.
 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no)

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

  Studieavgift er kr 10 000 for 30 studiepoeng, som betales per. semester (5 000 per semester).

Faglig ansvarlige

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema