Fleksibel praksislærerutdanning for yrkesfaglærere

Videreutdanning

En asynkron og nettbasert videreutdanning for deg som jobber som lærer i yrkesfaglige utdanningsprogram. Studiet gir deg formell og praktisk veiledningskompetanse som praksislærer for lærerstudenter i pedagogisk praksis. Vi vektlegger praksislærers rolle, ulike veiledningsfunksjoner og etiske utfordringer innen veiledning og vurdering av studenter.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du ha

  • yrkesfaglærerutdanning eller praktisk pedagogikk utdanning for yrkesfag (PPU-Y)
  • minst to års relevant yrkespraksis
  • ansettelse i yrkesfaglig videregående skole

  Søkere rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden/utdanningen.

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak kom alle kvalifiserte inn.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 3576.

  Søknadsfristen er 15. oktober.

  Mer om å søke på videreutdanninger.

 • Hva lærer du?

  Studiet kvalifiserer deg til å bli praksislærer, og du vil utvikle kompetanse og kunnskap i å tilrettelegge for gode læreprosesser for studenter i pedagogisk praksis. Samtidig vil studiet utvikle din forståelse for rollen som praksislærer og lærerutdanner.

  Du vil lære om:

  • praksislærers rolle og ansvarsområder som lærerutdanner
  • lærerstudentens utdanning og utvikling
  • observasjon, vurdering og skikkethet i praksisopplæringen
  • veiledningsteori, veiledningsstrategier og kommunikasjon
  • etiske perspektiver i rollen som praksislærer
  • kritisk og analytisk refleksjon og nytekning om skolen som læringsarena. 

  Studieside for Fleksibel praksislærerutdanning for yrkesfaglærere

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no)

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Nettstudiet er fleksibelt og kan gjennomføres hvor du ønsker og når du vil, dog innenfor et studieår. Studiet har ingen felles samlinger eller oppmøte på campus.

  Studiet er delt i tre emner på 5 studiepoeng hver, med en avsluttende eksamen etter hvert emne.

  I løpet av studiet skal studentene utvikle sin kompetanse som praksislærer ved å arbeide selvstendig med det faglige innholdet som er tilgjengelig i Canvas. Arbeidsmåtene veksler mellom teoretiske innføringer, fordypning i faglitteratur og forskning, arbeid med oppgaver, utprøving av veiledningsmetoder og innlevering av arbeidskrav. Studentenes egenaktivitet og egne refleksjoner er sentrale.    

  Det legges opp til frivillige nettmøter, samt regelmessig veiledning og oppfølging for studentene av faglærer. 

 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no)

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

Har du noen spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.  

Du kan også nå oss ved å ringe fakultetets infosenter:
67 23 77 77 (10.00-11.30 og 12.00-14.00).