Kunnskap om ekstremisme og radikalisering

Videreutdanning

Studiet gir kunnskap om hva ekstremisme er og om hvordan enkelte ungdommer ledes inn i såkalte radikaliseringsprosesser. Det er organisert som nettbasert deltidsstudium over ett semester.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på denne videreutdanningen må du ha bachelorgrad eller tilsvarende.

  Søkere rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak var poenggrensen 3,07.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 5910.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: tidlig opptak

  Mer om å søke på videreutdanninger.

 • Hva lærer du?

  Studiet inneholder en kombinasjon av teoretiske og praktiske disipliner, samt kunnskaps- og ferdighetskomponenter.

  I løpet av studiet vil det være tre ulike arbeidskrav; én skriftlig oppgave, én muntlig presentasjon og én flervalgstest. Eksamen er en individuell semesteroppgave.

  Studiet inneholder følgende hovedtemaer:

  • ekstremisme og ekstremiseringsprosesser
  • konspirasjonsteorier
  • hatprat
  • relevant lovgivning.

  Temaene har til hensikt å gjøre det mulig å gjenkjenne ungdom som beveger seg mot ekstreme holdninger og oppfatninger, samt sette inn tiltak for å motvirke ekstremisme. Det vil også fokusere på å kunne gjenkjenne konspirasjonsteoretiske elementer og motvirke hatprat.

  Målgruppe

  Målgruppen er profesjonsutøvere som møter ungdom, slik som lærere, helsesykepleiere, barneverns- og sosialarbeidere og politi, og som ønsker kunnskap om ekstremisme og ekstremisering. Studiet retter seg særlig mot ulike førstelinjetjenester, slik at disse vil bli bedre i stand til å gjenkjenne tegn på at ekstreme holdninger er i ferd med å utvikle seg. En slik identifisering er en forutsetning for å kunne forebygge den videre ekstremiseringsprosessen.

  Studieside for Kunnskap om ekstremisme og radikalisering

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet er organisert som nettbasert deltidsstudium over ett semester. I løpet av semesteret vil det være tre samlinger over tre dager ved OsloMet og ukentlige læringsaktiviteter på nett mellom samlingene.

  Studiet baserer seg på en stor grad av selvstudium og samarbeid i studentgrupper. Det er en forutsetning at studentene kan disponere egen datamaskin.

  Tilpasninger til mer digital undervisning kan bli aktuelt.

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Hva koster det?

  Semesteravgift (student.oslomet.no).

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema