Kunnskap om ekstremisme og radikalisering

Videreutdanning

Emnet gir kunnskap om hva ekstremisme er og om hvordan enkelte ungdommer ledes inn i såkalte radikaliseringsprosesser. Emnet er organisert som nettbasert deltidsstudium over ett semester.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Fullført bachelorgrad eller tilsvarende.

  Poengberegning og rangering 

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Poenggrense ved siste opptak

  3,29

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp 
  relevant dokumentasjon. 

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen? 

  •    1. mars: Tidlig opptak  

  •    15. april: Ordinær søknadsfrist 
      

  Når får du svar på søknaden? 

  •    1. mai: Tidlig opptak 

  •    10. juli: Hovedopptak 


  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

 • Hva lærer du?

  Emnet inneholder en kombinasjon av teoretiske og praktiske disipliner samt kunnskaps- og ferdighetskomponenter.

  I løpet av studiet vil det være tre ulike arbeidskrav; én skriftlig oppgave, én muntlig presentasjon og én flervalgstest. Kurset avsluttes med eksamen, som er en individuell semesteroppgave.

  Emnet inneholder følgende hovedtemaer:

  • ekstremisme og ekstremiseringsprosesser
  • konspirasjonsteorier
  • hatprat
  • relevant lovgivning

  Temaene har til hensikt å gjøre det mulig å gjenkjenne ungdom som beveger seg mot ekstreme holdninger og oppfatninger, samt sette inn tiltak for å motvirke ekstremisme. Det vil også fokusere på å kunne gjenkjenne konspirasjonsteoretiske elementer og motvirke hatprat.

  Studieside for Kunnskap om ekstremisme og radikalisering

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Emnet er organisert som nettbasert deltidsstudium over ett semester. I løpet av semesteret vil det være tre samlinger over tre dager ved OsloMet og ukentlige læringsaktiviteter på nett mellom samlingene.

  Emnet baserer seg på en stor grad av selvstudium og samarbeid i studentgrupper. Det er en forutsetning at studentene kan disponere egen datamaskin.

  Målgruppe

  Målgruppen er profesjonsutøvere som møter ungdom, slik som lærere, helsesøstre, barneverns- og sosialarbeidere og politi, og som ønsker kunnskap om ekstremisme og ekstremisering. Dette emnet retter seg særlig mot ulike «førstelinje-tjenester», slik at disse vil bli bedre i stand til å gjenkjenne tegn på at ekstreme holdninger er i ferd med å utvikle seg. En slik identifisering er en forutsetning for å kunne forebygge den videre ekstremiseringsprosessen.

  Emneplanen er for tiden under revisjon. Det vil bli gjennomført endringer i pensum og evalueringsformer. Læringsutbytte og kursets hovedinnhold forblir likevel det samme som beskrevet nedenfor. Følg med på denne siden for oppdatert emneplan. 

 • Semesteroversikt og programplan

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Kostnader

  Semesteravgift(student.oslomet.no).

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

Faglig ansvarlige

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema