Tysk 1, 5.-10. trinn

Videreutdanning

Studiet retter seg mot lærere på ungdomstrinnet. Det går over ett år og består av to emner à 15 studiepoeng med avsluttende eksamen i hvert emne. To opphold i Freiburg i Sør-Tyskland inngår i oppholdet, i kombinasjon med samlinger på OsloMet og digital undervisning.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Fullført og bestått lærerutdanning. Det anbefales språkkunnskaper i tysk på minimum nivå A2, eller at man har bestått tysk på nivå 2 i videregående opplæring. Søkerne kan sjekke eget nivå ved Goethe-instituttets nivåtest eller tilsvarende tester. 

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her 

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra utdanningen/bachelorgraden.

  Poenggrense ved forrige opptak

  Alle kvalifiserte

 • Slik søker du

  • Åpne lenken i Søknadsweb (fsweb.no)
  • logg på via ID-porten
  • velg "Ny søknad"
  • velg "Videreutdanning og oppdragsstudier"
  • velg "Oppdragsstudier Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier høst"
  • velg ditt emne i rullegardinlisten 
  • lagre søknaden din
  • Last opp relevant dokumentasjon på Søknadswebs hovedside under "Mine dokumenter".

  Søknadsfrist 1. mars

 • Hva lærer du?

  Faglærerne er i hovedsak tyske. Studiet gir deg formell kompetanse i faget, samtidig som det gir deg solid kunnskap og nyttige ferdigheter til det praktiske arbeidet med tysk i klasserommet.

  I dette studiet vil du møte tyske andrespråkslærere, og gjennom opphold ved Pädagogische Hochschule Freiburg og samlinger på OsloMet, samt virtuelle møter mellom samlingene, får du anledning til å trene på å bruke tysk både muntlig og skriftlig.

  Du vil få kunnskaper om det tyske språkets strukturer og om hvordan tyskspråklige tekster og andre kulturelle uttrykk kan benyttes for å fremme elevenes språkutvikling, nytenkning og evne til kritisk refleksjon.

  Studiet vil gi deg solid kunnskap om hvordan barn og unge tilegner seg språk og hvordan faget kan tilpasses aldersgruppen. Slik vil du utvikle deg til å bli en trygg språkmodell i klasserommet og få innsikt i egne læringsstrategier. 

  Informasjonsvideo om studietilbudet ved Pädagogische Hochschule Freiburg (oc-media.ph-freiburg.de).

  Studieside for Tysk 1, 5-10

  Besøk studentportalen for mer informasjon om studiet (student.oslomet.no).

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Tysk 1 går over ett år og gir til sammen 30 studiepoeng. Den første delen av studiet, emne 1, er lagt til høsten, og emne 2 til vårsemesteret. Begge modulene avsluttes med en eksamen, hver på 15 studiepoeng, og begge emnene må være bestått for å kvalifisere seg som tysklærere på ungdomstrinnet. Undervisningen er tilpasset skoleruta i grunnskolen, og noe undervisning vil bli lagt til helger og grunnskolens ferieperioder for å sikre at deltakerne skal kunne opprettholde undervisningsplikter i skolen samtidig som de følger studiet. Dager og datoer for samlingene vil bli publisert så snart det er klart. 

  Studiet er nettbasert, men i hvert emne inngår en samling på OsloMet, som går over to dager, samt en samling på Pädagogische Hochschule Freiburg på en uke. Studieoppholdene i Freiburg er obligatoriske. Kommunikasjonen mellom samlingene vil være både muntlig, via blant annet Zoom, og skriftlig, med et variert undervisningsopplegg.

  Det må tas forbehold om at all undervisning studieåret 2023-24 vil følge de til enhver tid gjeldende smittevernregler, og opphold i utlandet vil kun bli gjennomført dersom dette er forsvarlig med tanke på smittesituasjonen.

  For mer informasjon om innhold og undervisningsmetoder, se program- og emneplaner. Disse er på engelsk for å sikre et felles studieadministrativt språk med våre partnere ved PH Freiburg. Deltakerne blir innkalt til et digitalt informasjonsmøte med faglærere i mai/juni. Skulle noe være uklart, ta kontakt med oss på OsloMet.

  Kursdatoer

  Informasjonsmøte på nett i mai. Dato kommer på mail til deltakere.

  • Nettbasert studiestart: Torsdag 22. august, 2024
  • Samling på OsloMet: Lørdag/søndag 7. og 8. september, 2024
  • Samling i Freiburg: Onsdag 2. til tirsdag 8. oktober, 2024
  • Samling på OsloMet: Onsdag/torsdag 8. og 9. januar, 2025 
  • Samling i Freiburg: Onsdag 19. til tirsdag 25. februar, 2025
 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no)

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

  Studieavgiften er på 10 000 kroner per semester. 

  For studenter som starter høsten 2024, er det kun semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  Lærere som er ansatt i Oslo kommune kan søke om et kommunalt stipend til videreutdanning for dette studiet. Stipendet er på 116 000 kroner, og rektor søker på vegne av læreren.

  Lærere ansatt i skolen andre steder enn Oslo kommune kan søke støtte via Utdanningsdirektoratets KFK-ordning (udir.no). Søknadsfrist er 1. mars.

  Studenter må påregne kostnader til reise og opphold i forbindelse med samlinger. Søkere oppfordres til å sjekke Utdanningsdirektoratets KFK-ordning for dekning av disse utgiftene.

  For å søke om fri for å studere, må man ta kontakt med sin arbeidsgiver.

  Les mer om søknadsprosessen, finansiering og viktige frister for Utdanningsdirektoratets ordning for kompetanse og kvalitet (udir.no).

Faglig ansvarlige

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema  

Studenthistorie

Vidareutdanningsstudentane i tysk poserer foran ein fargerik vegg med kunst
– Eit privilegium å få delta på vidareutdanninga i tysk

Vidareutdanningsstudentane i språk får meir tryggleik og inspirasjon som dei tek med seg tilbake til klasserommet.