Videreutdanning i skolefag for kroppsøving og idrettsfag

Videreutdanning

Studiet skal gi deg med faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (eller bachelor i Idrett, friluftsliv og helse) kompetanse i et tilleggsfag, slik at du etter avsluttet utdanning også har fagkompetanse utover kroppsøving/idrettsfag.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema