Videreutdanning i skolefag for kroppsøving og idrettsfag

Videreutdanning

Studiet skal gi deg med faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (eller bachelor i Idrett, friluftsliv og helse) kompetanse i et tilleggsfag, slik at du etter avsluttet utdanning også har fagkompetanse utover kroppsøving/idrettsfag.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Bestått bachelorgrad – faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag eller bachelorgrad i idrett, friluftsliv og helse med valgretning faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag. 

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Søkere med bachelor – faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag eller bachelor i idrett, friluftsliv og helse fra OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus) får 10 tilleggspoeng ved opptak.

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekoden til ditt skolefag.

  Søknadsfristen er 15. oktober.

  Mer om å søke på videreutdanninger.

  Studiekoder

  215 3195 Engelsk 5.-10. trinn

  215 3193 Naturfag 5.-10. trinn

  215 3194 RLE 5.-10. trinn

  215 3196 Samfunnsfag 5.-10. trinn

 • Hva lærer du?

   Å ha undervisningskompetanse i to skolefag vil kunne gi deg en mer variert arbeidshverdag og det vil gjøre deg bedre kvalifisert i søknader på lærerstillinger i grunnskolen spesielt, men også i videregående skole.

  Studieprogrammet består av et utvalg av de emnene som hvert år tilbys studenter i de femårige grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. og 5.-10. trinn  ved OsloMet – storbyuniversitetet.

  Våren 2023 tilbys følgende fag/emner:

  • Naturfag for trinn 5-10 (60 studiepoeng)
  • RLE for trinn 5-10 (60 studiepoeng)
  • Engelsk for trinn 1-7 (60 studiepoeng)
  • Samfunnsfag for 5-10 (60 studiepoeng)

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no). Her vil du også se seneste timeplan for denne utdanningen.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Det finnes dessverre ingen programplan for GLSFG 2023 VÅR i systemet.

 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no).

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema