Videreutdanning i skolefag for kroppsøving og idrettsfag

Videreutdanning

Studiet skal gi deg med faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (eller bachelor i Idrett, friluftsliv og helse) kompetanse i et tilleggsfag, slik at du etter avsluttet utdanning også har fagkompetanse utover kroppsøving/idrettsfag.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Bestått bachelorgrad – faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag eller bachelorgrad i idrett, friluftsliv og helse med valgretning faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag. 

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Søkere med bachelor – faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag eller bachelor i idrett, friluftsliv og helse fra OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus) får 10 tilleggspoeng ved opptak.

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. 

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen? 

  15. oktober

  Når får du svar på søknaden? 

  1. november

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere. 

  Søk med studiekode

  215 3195 Engelsk 5.-10. trinn

  215 3193 Naturfag 5.-10. trinn

  215 3194 RLE 5.-10. trinn

  215 3196 Samfunnsfag 5.-10. trinn

 • Hva lærer du?

   Å ha undervisningskompetanse i to skolefag vil kunne gi deg en mer variert arbeidshverdag og det vil gjøre deg bedre kvalifisert i søknader på lærerstillinger i grunnskolen spesielt, men også i videregående skole.

  Studieprogrammet består av et utvalg av de emnene som hvert år tilbys studenter i de femårige grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. og 5.-10. trinn  ved OsloMet – storbyuniversitetet.

  Våren 2023 tilbys følgende fag/emner:

  • Naturfag for trinn 5-10 (60 studiepoeng)
  • RLE for trinn 5-10 (60 studiepoeng)
  • Engelsk for trinn 1-7 (60 studiepoeng)
  • Samfunnsfag for 5-10 (60 studiepoeng)

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no). Her vil du også se seneste timeplan for denne utdanningen.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Det finnes dessverre ingen programplan for GLSFG 2023 VÅR i systemet.

 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no).

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema