Åpen forskning og vitenskapelig kommunikasjon i folkebibliotek

Videreutdanning

Studiet retter seg mot deg som jobber i folkebibliotek og vil bli tryggere i rollen som veiviser i den store mengden forskningsbasert kunnskap som er åpent tilgjengelig for allmennheten.

 • Opptakskrav

  Opptakskravet er generell studiekompetanse.

  Søkere uten generell studiekompetanse kan vurderes på grunnlag av realkompetanse. Som relevant realkompetanse regnes arbeid i bibliotek. Ved vurdering av realkompetanse gjelder generelle bestemmelser i Retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse ved OsloMet - storbyuniversitetet.

  Fylkesbibliotekene avgjør hvilke kvalifiserte søkere som skal tilbys studieplass. Du må dokumentere arbeidstilknytning i bibliotek.

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre
 • Slik søker du

  Du kan søke fra 1. april. Søknadsfristen er 15. juni.

  Du søker på Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. Velg ny søknad og gå til Videreutdanning og oppdragsstudier. Deretter Videreutdanning i bibliotek- og informasjonsvitenskap (nettstudium).

 • Hva lærer du?

  Du vil få ferdigheter i å søke etter og formidle kilder til vitenskapelig kunnskap og vurdere formelle krav til faglige tekster.

  Den praktiske delen av studiet gir deg øvelse på søk og gjenfinning i relevante databaser. Du får særlig kunnskap om norsk forskning og de økonomiske modellene for åpen tilgang.

  Du vil dessuten få erfaring med læringsplattformen og verktøyene som brukes i norsk høyere utdanning, som vil gjøre deg bedre rustet til å veilede studenter som bruker biblioteket i sin studiehverdag.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet er nettbasert. Arbeidsformene veksler mellom videoforelesninger, nettdiskusjoner, seminarer og selvstudium. Det er to individuelle arbeidskrav, ellers er det ingen obligatoriske aktiviteter.

 • Hva koster det?

Har du noen spørsmål?

Send oss en e-post.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...