Facility Management (FM) i organisasjoner

Enkeltemne bachelor

Dette emnet gir en innføring i Facility Management (fasilitetsstyring, FM) som fagområde, der formålet er å forbedre menneskers livskvalitet i tillegg til å forbedre produktivitet i kjernevirksomheten.

 • Opptakskrav og målgruppe

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse

  Søknadsfrist for høsten 2021

  22. august. 

  Målgruppe

  Emnet er rettet mot voksne motiverte for livslang læring, med studiekompetanse og erfaring fra serviceyrker og yrker i tilknytning til forvaltning, drift og vedlikehold av bygg, uavhengig av pandemien. 

 • Slik søker du

  Du søker om opptak gjennom Søknadsweb (fsweb.no) fra 20. april. 

  Velg "Samfunnsfag og økonomisk-administrative fag", og deretter "Enkeltemner ved Fakultet for samfunnsvitenskap".

 • Hva lærer du?

  Emnet legger vekt på metodiske og praktiske tilnærminger til ledelsesfunksjonen beskrevet og utdypet i den globale standarden NS-EN ISO 41001:2018 Fasilitetsstyring - Ledelsessystemer; Krav og brukerveiledning. Tilnærmingen til fagområdet gjennom undervisning og litteratur er preget av den nye definisjonen av FM hvor et klart formål er å forbedre menneskers livskvalitet i tillegg til det mer åpenbare - forbedre produktiviteten kjernevirksomheten, jf. definisjonen av FM i den globale standarden NS-EN ISO 41011:2018 Fasilitetsstyring (FM) - Terminologi:

  «Ledelsesfunksjon i en virksomhet som understøtter mennesker, sted og prosess med det formål å forbedre menneskers livskvalitet og produktiviteten til kjernevirksomheten innenfor et bebygd område»  

  FM-organisasjonen til en virksomhet kan karakteriseres som en organisasjon i organisasjonen. Emnet gir studenten forutsetning for å være leder i denne nisjen, med behov i enhver organisasjon.

  Mer informasjon vil du finne i emneplanen (student.oslomet.no).

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningsform

  Det vil bli benyttet varierte arbeids- og undervisningsformer som presentasjoner fra interne og eksterne fagfolk, diskusjoner i plenum, utdelte øvingsoppgaver (kritisk reflekterende), organisert gruppearbeid og selvstudium. Studentene forventes å delta i den timeplanlagte undervisningen og bidra i diskusjonene.

  Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

  For å kunne framstille seg til eksamen må to arbeidskrav være godkjent.

 • Kostnader

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema