Facility Management (FM) i organisasjoner

Enkeltemne bachelor

Dette emnet gir en innføring i Facility Management (fasilitetsstyring, FM) som fagområde, der formålet er å forbedre menneskers livskvalitet i tillegg til å forbedre produktivitet i kjernevirksomheten.

 • Opptakskrav og målgruppe

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse.

  Søkere uten generell studiekompetanse kan vurderes på grunnlag av realkompetanse. Ved vurdering av realkompetanse gjelder generelle bestemmelser i Retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse ved OsloMet - storbyuniversitetet.

  Godkjent realkompetanse er yrkespraksis i tilknytning til forvaltning, drift og vedlikehold av bygg, hvorav minst ett år er i lederstilling.

  Søknadsfrist for høsten 2022

  Du kan søke opptak fra 5. mai til 21. august 2022.

  Målgruppe

  Emnet er rettet mot voksne motiverte for livslang læring, med studiekompetanse og erfaring fra serviceyrker og yrker i tilknytning til forvaltning, drift og vedlikehold av bygg, uavhengig av pandemien. 

 • Slik søker du

  Du søker om opptak gjennom Søknadsweb (fsweb.no) fra 5. mai.

  Velg "Samfunnsfag og økonomisk-administrative fag", og deretter "Enkeltemner ved Fakultet for samfunnsvitenskap".

 • Hva lærer du?

  Emnet legger vekt på metodiske og praktiske tilnærminger til ledelsesfunksjonen beskrevet og utdypet i den globale standarden NS-EN ISO 41001:2018 Fasilitetsstyring - Ledelsessystemer; Krav og brukerveiledning. Tilnærmingen til fagområdet gjennom undervisning og litteratur er preget av den nye definisjonen av FM hvor et klart formål er å forbedre menneskers livskvalitet i tillegg til det mer åpenbare - forbedre produktiviteten kjernevirksomheten, jf. definisjonen av FM i den globale standarden NS-EN ISO 41011:2018 Fasilitetsstyring (FM) - Terminologi:

  «Ledelsesfunksjon i en virksomhet som understøtter mennesker, sted og prosess med det formål å forbedre menneskers livskvalitet og produktiviteten til kjernevirksomheten innenfor et bebygd område»  

  FM-organisasjonen til en virksomhet kan karakteriseres som en organisasjon i organisasjonen. Emnet gir studenten forutsetning for å være leder i denne nisjen, med behov i enhver organisasjon.

  Mer informasjon vil du finne i emneplanen (student.oslomet.no).

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningsform

  Det vil bli benyttet varierte arbeids- og undervisningsformer som presentasjoner fra interne og eksterne fagfolk, diskusjoner i plenum, utdelte øvingsoppgaver (kritisk reflekterende), organisert gruppearbeid og selvstudium. Studentene forventes å delta i den timeplanlagte undervisningen og bidra i diskusjonene.

  Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

  For å kunne framstille seg til eksamen må to arbeidskrav være godkjent.

 • Kostnader

Spørsmål om enkeltemner?

Kontaktskjema