Facility Management (FM) i organisasjoner

Enkeltemne bachelor

Dette emnet gir en innføring i Facility Management (fasilitetsstyring, FM) som fagområde, der formålet er å forbedre menneskers livskvalitet i tillegg til å forbedre produktivitet i kjernevirksomheten.

 • Opptakskrav og målgruppe

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse

  Søknadsperiode

  Det er løpende opptak fra 27. juni frem til studiestart eller emnet er fulltegnet.  

  Målgruppe

  Målgruppen for dette emnet er permitterte og arbeidsledige som følge av covid-19-utbruddet.

  Emnet er rettet mot voksne motiverte for livslang læring, med studiekompetanse og erfaring fra serviceyrker og yrker i tilknytning til forvaltning, drift og vedlikehold av bygg, uavhengig av pandemien. 

 • Slik søker du

  Du søker om opptak gjennom Søknadsweb.

  Velg "Samfunnsfag og økonomisk-administrative fag", og deretter "Enkeltemner ved Fakultet for samfunnsvitenskap".

 • Hva lærer du?

  Emnet legger vekt på metodiske og praktiske tilnærminger til ledelsesfunksjonen beskrevet og utdypet i den globale standarden NS-EN ISO 41001:2018 Fasilitetsstyring - Ledelsessystemer; Krav og brukerveiledning. Tilnærmingen til fagområdet gjennom undervisning og litteratur er preget av den nye definisjonen av FM hvor et klart formål er å forbedre menneskers livskvalitet i tillegg til det mer åpenbare - forbedre produktiviteten kjernevirksomheten, jf. definisjonen av FM i den globale standarden NS-EN ISO 41011:2018 Fasilitetsstyring (FM) - Terminologi:

  «Ledelsesfunksjon i en virksomhet som understøtter mennesker, sted og prosess med det formål å forbedre menneskers livskvalitet og produktiviteten til kjernevirksomheten innenfor et bebygd område»  

  FM-organisasjonen til en virksomhet kan karakteriseres som en organisasjon i organisasjonen. Emnet gir studenten forutsetning for å være leder i denne nisjen, med behov i enhver organisasjon.

  Mer informasjon vil du finne i emneplanen (student.oslomet.no).

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningsform

  Det vil bli benyttet varierte arbeids- og undervisningsformer som forelesninger, diskusjoner i plenum, utdelte øvingsoppgaver, gruppearbeid og studiebesøk, i tillegg til kollokviegrupper og selvstudium. Studentene forventes å delta i den timeplanlagte undervisningen, bidra i diskusjonene og delta på studiebesøk.

  Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

  For å kunne framstille seg til eksamen må to arbeidskrav være godkjent.

 • Kostnader

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema