Pedagogisk ledelse og ressursutvikling innen Facility Management (FM)

Enkeltemne bachelor

I dette emnet gis du yrkespedagogisk kompetanse for å kunne tilrettelegge for ressursutvikling og livslang læring hos medarbeidere som produserer FM-tjenester.

 • Opptakskrav og målgruppe

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse.

  Søknadsperiode

  10. desember 2020 til 20. januar for oppstart våren 2021.

  Målgruppe

  Emnet er rettet mot voksne motiverte for livslang læring, med studiekompetanse og erfaring fra serviceyrker og yrker i tilknytning til forvaltning, drift og vedlikehold av bygg, uavhengig av pandemien. 

  En viktig målgruppe for dette emnet er permitterte og arbeidsledige som følge av covid-19-utbruddet.

 • Slik søker du

  Du søker om opptak gjennom Søknadsweb.

  Velg "Samfunnsfag og økonomisk-administrative fag", og deretter "Enkeltemner ved Fakultet for samfunnsvitenskap".

 • Hva lærer du?

   Yrkene som inngår i FM spenner bredt. Og det er med rot i lederaspekter ved et av disse yrkene, innenfor en portefølje som studenten kan velge blant, kunnskap formidles om hvordan kompetansereformen "Lære hele livet" kan tilrettelegges for og hvordan yrkespedagogisk kompetanse her kan bidra til å lykkes med "fagopplæring i bedrift" (praksiskandidatordningen). 

  Mer informasjon vil du finne i emneplanen (student.oslomet.no).

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningsform

  Det vil bli benyttet varierte arbeids- og undervisningsformer som forelesninger, diskusjoner i plenum, utdelte øvingsoppgaver, gruppearbeid og studiebesøk, i tillegg til kollokviegrupper og selvstudium. Studentene forventes å delta i den timeplanlagte undervisningen, bidra i diskusjonene og delta på studiebesøk.

  Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

  For å kunne framstille seg til eksamen må to arbeidskrav være godkjent.

 • Kostnader

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema