Pedagogisk ledelse og ressursutvikling innenfor fasilitetsstyring

Enkeltemne bachelor

I dette emnet gis du yrkespedagogisk kompetanse for å kunne tilrettelegge for ressursutvikling og livslang læring hos medarbeidere som produserer FM-tjenester.

 • Opptakskrav og målgruppe

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse.

  Søkere uten generell studiekompetanse kan vurderes på grunnlag av realkompetanse. Ved vurdering av realkompetanse gjelder generelle bestemmelser i Retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse ved OsloMet - storbyuniversitetet.

  Godkjent realkompetanse er yrkespraksis i tilknytning til forvaltning, drift og vedlikehold av bygg, hvorav minst ett år er i lederstilling.

  Søknadsfrist

  Søknadsperiode for våren: 1. desember til 20. januar. 

  Målgruppe

  Emnet er rettet mot, blant andre, voksne motivert for livslang læring, med studiekompetanse eller oppfylte realkompetansekrav, med erfaring fra serviceyrker og yrker i tilknytning til forvaltning, drift og vedlikehold av bygg.

 • Slik søker du

  Du søker om opptak gjennom Søknadsweb.

  Velg «Videreutdanning og oppdragsstudier». Så «Bransjerettede videreutdanninger ved Fakultet for samfunnsvitenskap».

 • Hva lærer du?

   Yrkene som inngår i FM spenner bredt. Og det er med rot i lederaspekter ved et av disse yrkene, innenfor en portefølje som studenten kan velge blant, kunnskap formidles om hvordan kompetansereformen "Lære hele livet" kan tilrettelegges for og hvordan yrkespedagogisk kompetanse her kan bidra til å lykkes med "fagopplæring i bedrift" (praksiskandidatordningen). 

  Mer informasjon om studiet og timeplan vil du finne i emneplanen (student.oslomet.no).

  Les mer om studiet

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningsform

  All undervisning foregår digitalt. 

  Det vil bli benyttet varierte arbeids- og undervisningsformer som forelesninger, diskusjoner i plenum, utdelte øvingsoppgaver, gruppearbeid og studiebesøk, i tillegg til kollokviegrupper og selvstudium. Studentene forventes å delta i den timeplanlagte undervisningen, bidra i diskusjonene og delta på studiebesøk.

  Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

  For å kunne framstille seg til eksamen må to arbeidskrav være godkjent.

 • Undervisningsdatoer

  Undervisningen våren starter opp i uke 5 og varer til og med uke 20.

  Se datoene i timeplanportalen (tp.uio.no). 

 • Kostnader

Spørsmål om enkeltemner?

Kontaktskjema